Monday 17th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

ARHAVİ

    

     COĞRAFİ YAPI

      Arhavi Artvin iline bağlı, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Yusufeli, doğusunda Hopa ve batısında Rize iline bağlı Fındıklı  ilçeleri ile komşu olan bir sahil ilçedir.Toplam 30 adet köyü bulunmakta olup şehir merkezinin nüfusu 16.100 dur..
      Ilıman bir iklime sahip olan ilçe Türkiye’nin en çok yağış alan bir bölgesidir (Dikyamaç Köyü). İlçenin en büyük deresi Kapistre Deresi’dir.

      Doğu Karadeniz Dağları’nın kuzeyine yerleşmiş olan ilçe, kuzeyden Karadeniz, batıdan Rize iline bağlı Fındıklı ilçesi, doğudan Hopa ilçesi, güneyden kısmen Murgul ve Yusufeli ilçeleri ile çevrilidir.Yüzölçümü 314 kilometrekare olan ilçe, Kamilet ve  Derecik olmak üzere 2 vadi üzerinde kuruludur. Arhavi, 1 belediye (ilçe), 30 köy ve 7 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin genel olarak arazi yapısı engebeli ve dağlıktır. İlçe merkezi, köylerin aksine gerek iskana gerekse tarıma elverişli düz bir araziye sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesinin tipik dağlık yapısının hakim olduğu ilçede, 3000 metreye yaklaşan zirvelere sahip olan dağlar (Çatalkaya-2985 m., Koyunyayla 2292 m., Mete 2142 m., Dikme 2068 m.) bulunmaktadır .Deniz kıyısından 3000 m.ye çıkan dağlık yapıdan beslenen debisi ile akışı düzensiz birçok derecikten beslenen ve yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki Arhavi (Kapisre) deresi ilçede mevcut tek akarsudur.

      Yer şekilleri bakımından kıyı şeridi dik kıyılı bir profil göstermekte olup, denize doğru ilerledikçe kısa mesafede büyük derinliklere erişilmektedir. Kıyı çizgisi, güneydeki dağların uzanışına paralel bir uzanış göstermektedir.

      Arhavi Çay Havzası V profilli alanlardan oluşmaktadır. Ana vadiyi içinde Arhavi Kapistre Deresinin aktığı Arhavi Çayı vadisi oluşturmaktadır. Bu vadiye birleşen yan kollar daha genç olup dağlık alanları daha az yarmışlardır.

      Sahanın en yüksek noktasını Gül Dağı (3371 m) oluşturmaktadır. Bu dağdan kabaca güney- kuzey istikametinde uzanan sırtlar üzerinde tepeler yer almakta ve tepelerin yükseltisi sahile doğru yaklaştıkça azalmaktadır. Gül Dağının yüksek kısımları glasiyal morfoloji bakımından zengindir.

 

     NÜFUS

     Arhavi’ de nüfus genelde  şehir merkezinde yoğunluk kazanır. Kış aylarında insan yaşamı tümü ile şehir merkezin de görülür. İnsanların köylerine dönüşü bahar mevsimi ile başlar ve bu durum yaz aylarında gurbetçilerin tatil tercihi ile yoğunlaşır. Özellikle Ağustos aylarında ( fındık toplama ve atmaca avlama zamanıdır ) ilçe nüfusu yapılan festival nedeni ile 4-5 katına çıkar.

     Sahil yolu yapımı nedeni ile doğal kıyı yapısını kaybetmiş olan Arhavi ilçesinde tüm olumsuzluklara rağmen Rize il sınırında yaklaşık 600 m uzunluğunda  bir sahil alanı mevcuttur. Geçmişe oranla yağışların azalması ve gurbetteki Arhavi’lilerin yüzme yeri olarak  kendi memleketlerini tercih etmeleri bu sahillerin çok yoğun olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle araç sahibi çoğu insanlarımız  Hopa-Kopmuş veya Kemalpaşa sahillerini de tercih etmektedirler.

     Arhavi ilçesi Artvin dahilinde yapılan barajlar nedeni ile ilçeler arasında en çok göç alan yerleşim olmaktadır. Sarp ve Hopa’da görev yapan devlet memurlarının  Arhavi’de ikamet etmeleride dikkat çekici bir özelliktir.

     Etnik yapı olarak Arhavi’de yaşayan yerli halkın tamamı Laz’dır. Bu yapı lazların yaşadığı diğer ilçelere göre bir farklılıktır. Çünkü diğer ilçelerde lazlarla birlikte yaşayan farklı etnik kimlikler de bulunmaktadır.

    ŞEHİR MERKEZİ VE KÖYLERE GÖRE ARHAVİ NÜFUSU

ŞEHİR MERKEZİ

KÖYLER

GENEL TOPLAM

ERKEK

KADIN

TOPLAM

ERKEK

KADIN

TOPLAM

ERKEK

KADIN

TOPLAM

7.558

7.804

15.362

1.831

1.939

3.770

9.389

9.743

19.132

 

 

 

     EĞİTİM

     Arhavi ilçesi Türkiye genelinde nüfus oranına göre en çok profesör yetiştirmiş bir ilçedir. Okuma – yazma oranının % 100 olan ilçede  Çoruh Ünivrtsitesine bağlı bir Meslek Yüksek Okulu,  dört adet lise, yedi tane ilköğretim okulu, bir ana okulu ve bir halk eğitimi merkezi bulunmaktadır. Ayrıca iki adet özel dersane ve bir adet özel sürücü kursu merkezi de  hizmet vermeyi sürdürmektedir.

     Örgün eğitim birimlerinde şuan itibari ile öğrenci sayısı ise toplam 4153 tur.

    

     SAĞLIK

     İlçe merkezinde , 54 yatak kapasiteli 1 adet devlet hastanesi,  , 1 sağlık ocağı ve sağlık ocağına bağlı 1 poliklinik ile sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

     Dahiliye,  kadın – doğum, genel cerrahi, çocuk , diyaliz ünitesi, ameliyathane, laboratuvar ,röntgen ve acil servisi ile hizmet veren  hastanede  4 Uzman Tabip, 7 tabip, 1 diş Hekimi, 7 Laborant, 1 Anestezi Teknisyeni , 5 Röntgen Teknisyeni, 9 Ebe , 25 hemşire, 2 anestezi teknisyenliği ile 5 diyaliz hemşiresi  görev yapmaktadır.

     Ocak 2010 tarih itibari ile Arhavi ilçesinde “ aile hekimliği “  uygulaması başlatılmıştır.

    

     EKONOMİ

     İlçe ekonomisi genellikle çay tarımına ve kısmen de fındık üretimine dayalıdır. İlçe genelindeki işlenebilir tarım arazisi yaklaşık olarak toplam 48.000 dekardır. Bu alanın 30.000 dekarı çaylık, 90.00 dekarı fındıklık, 7.000 dekarı da mısır ve diğer kalan kısmı ise sebze ve meyve alanıdır.

     Bu tarımsal faaliyetlerden yaş çay üretimi 21.500 ton, kuru çay üretimi 3.870 ton tahmini fındık üretimi de 800 tondur. Arhavi’de, alternatif ürün alanında kivi üretiminde önemli bir gelişim sağlanmıştır. 1990-2002 yılları arasında çiftçilere yaklaşık 20 bin adet kivi omcası dağıtılmış ve 400 dekarlık bir alanda üretim gerçekleştirilmiştir.

     İlçede, 1999-2002 yıllarında yıllık ortalama 50 ton kivi üretimi gerçekleştirilmiştir. İlçede ticari anlamda hayvancılık gelişmemiştir. Aile ihtiyacının karşılanması ve kısmen de pazara sunma amaçlı küçük ve büyükbaş hayvancılık mevcuttur. Arıcılık ilçede oldukça gelişmiştir. Büyük çoğunluğu gezgin olan 200 civarında belgeli arıcı mevcuttur.

     İlçe, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kafkas ırkı arı yetiştiriciliği açısından ‘izole bölge” kapsamına alınmıştır. İlçe yüzölçümünün yarısından fazlası ormanlıktır. Orman İşletme Müdürlüğü kayıtlarına göre 30.882 hektar genel sahanın 17.450 hektarı ormanlık alandır. Köylerin 20 adedi orman içi veya orman kenarı köyü özelliğini taşımaktadır. Yaygın ağaç türleri ise kayın, kızılağaç ve kestanedir.

     İlçede üç çay fabrikası  mevcuttur Bu tesislerde, yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 400-500 civarında daimi veya geçici personel istihdamı sağlamaktadır. İlçede, kooperatifçilik oldukça gelişmiştir. Mevcut kooperatiflerin 5 adedi tarımsal amaçlı, 6 adedi ticari amaçlıdır. Arhavi Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı 13 anonim şirket, 117 limited şirket, 6 kollektif şirket ile 22 kooperatif ve 180 adet de şahıs üye mevcuttur. Esnaf ve Sanatkarlar Odası üye sayısı 656, Çay Ekiciler Kooperatifi üye sayısı ise 3814′ dür.

     İlçede 4 adet banka şubesi bulunmaktadır.

     İnşaatı ve çevre düzeni bitme aşamasında olan ve  100 işyeri kapasiteli Arhavi küçük sanayi sitesinin ilçe ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir