Friday 24th May 2024,
Arhavi – Arhavizyon

"Tarih"

LAZİSTAN SANCAĞI VE LAZ GÖÇLERİ..

LAZİSTAN SANCAĞI’NDAN RİZE’YE Trabzon’dan Batum’a kadar olan bölgede yaşayan Lazlar, 1461 yılında, Trabzon Krallığı’nın Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinden çok sonraları da -Lazlar Osmanlıların müttefiki olarak görüldüklerinden- fiili bağımsızlıklarını korudular ve 1840’lara kadar da derebeylerin yönetiminde özerk bir yapı içinde yaşadılar. [...]

Temmuz 25, 2023 Tarih

ARTVİN VE RİZE’NİN VİLAYET OLUŞLARI

LAZİSTAN SANCAĞINDAN RİZE VİLAYETLİĞİNE Osmanlı İmparatorluğu döneminde vilayetlerin bir alt yönetim basamağı durumunda olan sancakların varlığına, 20 Nisan 1924 yılında çıkarılan bir kanunla son verilmiş ve bütün sancaklara (çok azı müstesna) vilayet statüsü kazandırılmıştır. Lazistan Sancağı da isim değişikliğiyle Rize [...]

Temmuz 25, 2023 Tarih

ARHAVİLİ LAZİSTAN MİLLETVEKİLİ

BABA OĞUL LAZİSTAN-RİZE MEBUSLARI İBRAHİM ŞEVKİ VE MAHMET ATIF TÜZÜN Rize – Arhavi eşrafından Kadı İbrahim Şevki Efendi, oğlu Mehmet Atıf Rize ili için iki önemli isimdir. Anadolu topraklarında bağımsızlık mücadelesi verildiği dönemdir, aydınlar kurtuluş için Mustafa Kemal Paşa etrafında [...]

Temmuz 25, 2023 Tarih

“ARHAVİ ” ADI NEREDEN GELİYOR

Arkabis-Arkabi-Arhave-Arhavi Arrianus’un adını birçok kişi duymuştur. Lazlardan Laz adıyla bahseden ilk kişi. 85 ila 146 yılları arasında yaşamış Romalı bir validir kendileri. Colchis bölgesine bir görevle gelmiş ve bu seyahati ile ilgili coğrafya notları almış. Arrianus, Periplus Ponti Euxini adlı eserinde Ἄρχαβίς Arkhabis ya [...]

Ocak 2, 2014 Tarih

ARHAVİ TARİHİ

Yazan : Mehmet Remzi Öncel Antik çağda Arkhabis adı ile bilinen Arhavi’nin Athene (Pazar) ile Gönye arasında bir köy olduğu bilinmektedir. Yunanca Arkhaios yani eski köy (eski viçe)  anlamında olan Arhavi adı Osmanlı döneminde de Lazcaya uyumlu hale sokulup  Arhava [...]

Temmuz 29, 2012 Tarih

OSMANLI – RUS SAVAŞINDA ARHAVİ

MESUT HALUK KOSİFOĞLU anısı… Kaynak:  Arhavililer Vakfı Dergisi Derleyen: Mehmet Remzi Öncel 7 Kasım 1914 salı günü Trabzon, 18 ve 20 Kasım 1914 Cuma günü de Hopa bombalanıyordu…O tarihlerde sahillerimizi Hopa hudut taburu ile Trabzon Jandarma alayı ve gönüllüler koruyordu.. 24 [...]

Temmuz 29, 2012 Tarih