Wednesday 19th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

"Laz Tarihi"

LAZ HALK İNANÇLARI

Yazan: İrem Rüzgar Atalay Kolhis ya da Kolkhis Krallığı, Antik Çağ’da Tzan yani Laz-Megrel kabilelerinin kurduğu Kafkas kökenli bir krallıktır. Antik Tzan inanışında öncelikle Güneş ve onu takiben Ay ve Yıldızlar kutsal kültler olarak yer ediniyordu. Tzan kabilelerinin başı olan [...]

Ocak 4, 2017 Laz Tarihi

LAZ TARİHİ

Anadolu tarihinde her nedense Doğu Karadeniz dışında tüm yaşanmışlık ve kurulmuş devlet ve tarihsel süreç en ufak ayrıntılara kadar yer alırken ülkemizin bu bölümünde sanki geçmiş yok muş gibi davranılmışsa bu büyük bir yanlışlık ve eksikliktir. Oysa Lazların yaşadığı bu [...]

Kasım 7, 2012 Laz Tarihi

GELENEKSEL KOLKHOBA ŞENLİĞİ

[...]

Mayıs 7, 2012 Laz Tarihi