Saturday 18th May 2024,
Arhavi – Arhavizyon

“ARTVİN VALİSİ HUKUKSUZ VE YETKİSİZ BİR KONUDA KARAR VEREMEZ”

Mahkeme, Artvin Valiliği’nin yetkisi dışında kullanarak hukuksuz bir şekilde HES şirketine 24 saat çalışma izni verdiğini belirterek bu izni iptal etti.
Ancak gece günüz atılan dinamitlerle köylü perişan.. Talanın boyutu büyük.
Artvin Cerattepe’den çıkarılmak istenen maden konusunda da yanlı tutum gösterdiği iddiasıyla eleştirilen ve istifaya çağrısı yapılan Artvin Valisi Kemal Cirit’in,  Arhavi’deki Kavak HES Projesinde de halkın şikâyet ve taleplerini dikkate almayan, HES şirketini kollayan yeni bir icraatı daha ortaya çıktı.
Rize İdare Mahkemesi,  Kavak HES şirketine 24 saat çalışma izni veren Artvin Valiliğinin kararını “yönetmelik hükümleri bertaraf edilerek tek basına inisiyatif kullandığı” gerekçesiyle iptal etti.  Mahkeme kararına göre Artvin Valiliği, ÇED raporunda değişiklik yapılıyor olması nedeniyle ÇED raporunu veren komisyonun yeniden inceleme yapması sonucu bakanlık tarafından verilmesi gereken 24 saatlik çalışma iznini, Artvin İl Mahalli Çevre Kurulu’nun kararıyla hukuka aykırı bir şekilde verdi.
Valiliğin hukuka aykırı bir şekilde Kavak HES Projesi için MNG şirketine verdiği 24 saatlik çalışma izni nedeniyle, 5 ayrı köyün orta yerinde gece gündüz çalışan iş makineleri ve atılan dinamitlerle halkın can güvenliği tehlikeye atılmış, gürültü kirliliğin nedeniyle halkın sağlığı ve huzuru bozulmuş, mahkeme süreci içerisinde adeta olası karara karşı yarışırcasına doğa talan edilirken, geri dönülmesi imkânsız zararlara yol açıldı.
Can suyu hileli hesaplandığı ve 7 ayrı noktada mevzuata aykırı bulunduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından ÇED raporu iptal edildikten sonra şirket karara itiraz etmiş ancak kararın sonucunu beklemeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sözde değişiklikle yeni bir ÇED raporu almıştı. Vatandaşlar ise yeni ÇED raporuna itiraz etmiş ve yeni bir dava süreci başlamıştı. Bu arada Orman Bölge Müdürlüğü’nün verdiği izin ve Acele Kamulaştırma kararları da mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bu süreçte MNG şirketi 24 saat çalışma izni alarak 5 köyün orta yerinde dinamitler patlatmış, iş makinelerini gece gündüz çalıştırarak talana neden olmuştu.
Verilen izin sonucunda gece devam eden çalışmalar, inşaatın hemen 60 metre yakınında bulunan evlerde büyük rahatsızlığa neden olunca, vatandaşlar çok sayıda imza ile Artvin Valiliğine başvurmuşlar fakat Valilik izni geri almak konusunda herhangi bir işlem yapmamış idi. Bunun üzerine inşaat alanının yakınında evleri olan Konaklı Köyünden Yaşar Yıldırım ve Hikmet Tibukoğlu adlı iki vatandaşın Rize İdare Mahkemesinde açtıkları iptal davası sonucunda,  Mahkeme gece çalışma iznini iptal etti.
Mahkemenin iptal gerekçesinde, “Bu durumda, anılan yönetmelik hükümleri uyarınca ÇED raporunda gürültü yönüyle çevresel etkileri bulunan bir değişiklik olan (gece çalışmasını da kapsayacak şekilde) 24 saatlik çalışma yapılması yönündeki değişikliğin doğrudan İl Mahalli Çevre Kurulunca değil davalı idare bünyesinde oluşturulan ve ÇED raporunu incelemek ve değerlendirmekle yetkili komisyonca incelenip değerlendirilmesi daha sonra İl Mahalli Çevre Kurulunca bu gece çalışma talebi hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, projenin gerçekleştirilme sürecine ilişkin bu değişiklik talebinin anılan yönetmelik hükümleri bertaraf edilerek tek basına inisiyatif kullanılmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır”  hükmüne vardı.
Arhavi Doğa Koruma Platformu bileşenleri tarafından yapılan açıklamada, “Kavak HES projesinde ÇED raporunda projenin 60 metre yakınında evler olduğu için gece çalışılmayacağı taahüt edilmiş olmasına karşılık, Artvin Valiliğinin  olmayan bir yetkiyi kullanarak  gece çalışma izni vermesi ve bu durumun mahkeme kararı ile tespit edilmesi Artvin Valisi adına çok düşündürücü bir durumdur.  Valilik ÇED raporundaki taahhütleri hiçe sayarak gece çalışma izni vermesi  üzerine yapılan onlarca imzalı şikayetler dikkate alınmamış ve ancak mahkeme aracılığı ile   çevrede yaşayanlar için işkence haline gelen bu haksız hukuksuz izin önlenebilmiştir. ARTVİN VALİSİ ARHAVİ’DE HUKUKSUZ ve YETKİSİZ OLARAK HES FİRMASINA GECE ÇALIŞMA İZNİ VERMİŞ, FİRMAYA YETKİSİZ OLDUĞU BİR KONUDA KARAR ALARAK DESTEK OLMUŞTUR”  ifadesine yer verildi.
Proje hakkında tekrar verilen ÇED Olumlu kararına karşı açılan açılan iptal davaları da halen Rize İdare Mahkemesinde devam etmektedir.
mahkeme kararı-1-a
geceprotestosu-4-a
mahkeme kararı-2-a
geceprotestosu-1-a

Paylas

About The Author

Comments are closed.