Monday 24th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

EKOLOJİ ÖRGÜTÜ BİRLEŞENLERİ TARIM ARAZİLERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI..

Aralarında Yeşil Artvin Derneği’nin de bulunduğu 41 Ekoloji örgütü, Toprak Koruma Kanunu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle tarım alanlarının ranta açılmasına tepki gösterdi.
Ekoloji örgütleri tarım alanlarında kamunun enerji ve yol yapımını kolaylaştırma gerekçesiyle Toprak Koruma Kurulu’nun işleyişine yönelik yapılan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdiler. Değişikliğin tarım alanlarının talana açılmasına neden olacağını belirten ekoloji örgütleri yönetmeliğin iptalini
istediler.
Arım Dışı Kullanımın Önü Açılıyor Ekoloji örgütlerinin yaptığı yazılı açıklamaya, Bergama’da
gerçekleştirilen Ekoloji Örgütleri Birlik Toplantısına katılan ekoloji örgütlerinin yanı sıra bu toplantıya katılmayan örgütler de imza attılar. Açıklamada yapılan yönetmelik değişikliği ile dokuz üyeden oluşan Toprak Koruma Kurulu’nun alacağı kararlarda gereken oy sayısı düşürülerek tarım alanlarının tarım dışı
kullanılmasının önünün açıldığı ifade edildi.
AKP hükümetin halen yanlış tarım politikalarının köylülüğü bitirip üretim yapmayı kısıtlayarak tarım ürünlerini yurt dışından alınmasına neden olduğunu belirtilen ekoloji örgütleri açıklamasında; “Bu durum gelecekte tamamen çok uluslu şirketlerin hegemonyasına girmemize sebep olacaktır. Hükümet tarım toprakları konusunda yaptığı değişiklikle toprakların ulusal ve uluslararası şirketlerin eline geçmesini daha da kolaylaştıracaktır” denildi.
41 Ekoloji Örgütü İmzaladı
Ülkenin değişik yerlerinde mücadele eden 41 ekoloji örgütünün imzasını taşıyan açıklamada; “tarım üretimini sınırlayan, üretim maliyetini yükselten zamlar ve vergiler nedeniyle çiftçiyi sürekli borçlandıran, ithal tarım ürünlerinin ülkeye girişinde kolaylıklar sağlayarak tarımdaki üretimin her geçen yıl azalmasına neden olan hükümet, yaptığı bu değişiklikle son darbeyi de vurarak çiftçinin elinden toprağını da alacaktır” denildi.

Haber: Hayati Akbaş


Paylas

About The Author

Comments are closed.