Monday 17th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

KADINLARDAN, MÜFTÜLERE NİKÂH YETKİSİNE TEPKİ …

Hopa’da CHP İlçe Kadın Kolları üyeleri, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin
verilmesini parti binasında basın açıklaması yaparak protesto ettiler.
Hopa CHP İlçe binasında toplanan kadınlara, CHP İlçe Başkanı Adnan
İskender’de destek verdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın TBMM İçişleri Komisyonu tarafından kabul
edilmesiyle müftülerin de evlendirme memurları arasına eklenmesine tepki gösteren
kadınlar, kanun tasarısını eleştirdi.
Kadın Kolları İlçe Başkanı Sultan Akbıyık tarafından yapılan basın
açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren
yasa tasarısı tartışmalar arasında alt komisyondan geçti.
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olma özelliği
değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek mutlak bir hükümdür. Anayasamızın 174.
Maddesi’ne göre devletin asli görevi devrim yasalarını uygulamak ve toplumun
çağdaş uygarlık düzeyine çıkartılmasıdır. Ayrıca anayasanın 10. Maddesi de kanun
önünde eşitlik düzenlemesini içerir. Bu düzenlemeye göre herkes dil, din, ırk,
mezhep, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı gösterilmeksizin kanun
önünde eşittir.
Müftülere tanınan nikah kıyma yetkisi ile; hukuk devleti olma ilkesi, kanun
önünde eşitlik ilkesi, devrim yasalarının değiştirilmemesi ve laikliği koruma ilkesi ihlal
edilmektedir.
Söz konusu tasarının kabulüyle ‘anayasa suçu’ işlenmektedir. Cumhuriyet bir
hukuk devrimine dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunun harcında hukuk vardır ve
kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları cumhuriyetle teminat altına alınmıştır.
Bu durumda biz Cumhuriyet kadınları, hukuku savunarak, anayasayı
savunarak, devrim yasalarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ü savunarak yollarına devam
edecektir. Ülkemize getirilmek istenen ‘İslam devleti olma’ dayatmasına karşı, kadın
yurttaş kimliğimiz ile, mücadelemizi asıl iş olarak önümüze koyacağız.
Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi toplumda yaratılmak istenen
kutuplaşmayı daha da arttıracaktır. Toplumsal yaşamda nikahını belediyede veya
müftülükte kıyanlar olmak üzere yeni bir ayrımcılık çıkacaktır. Oysa resmi nikah
yurttaş olmanın, kanun önünde eşit olmanın teminatıdır.
CHP’li kadınlar olarak meclis komisyonundan geçen tasarının kabul edilemez
olduğunu her yerde haykıracağız. , “Bu tasarının meclisten geçmesi demek laik,
hukuk devletini ortadan kalkması demektir. Ülkemiz çok karışık günlerden
geçmektedir. Bu zor ve sıkıntılı günlerde gündemin bu konuyla meşgul edilmesini
anlamak mümkün değildir. Ülkemizin ekonomisi altüst olmuş durumdadır. Hem
ekonomik sıkıntıların üzerini örtmek, hem de ülkemizin dış politikasının yarattığı
olumsuzluklar gözlerden kaçırılmak istenmektedir. Anayasaya aykırı, suni gündemler
yaratmakta ustalaşan iktidar ve Cumhurbaşkanı, bu tasarıyı da yaşanan krizleri
kapatmak için kullanmaktadır.
Türkiye’nin geleceği için, ülkemizin işsizlik sorununa, kadın sorunlarına, tarım
sorununa ve bunun gibi birçok soruna çözüm bulunması gerekmektedir.
Biz komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün
dediği ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünü bu ülkenin temel var oluş felsefesi haline
getirmek istiyoruz. Bugün Atatürk’ün ilkelerine, Atatürk’ün devlet prensiplerine ve
hukuku üstün tutan bir devlet yaratma idealine her zamankinden daha fazla sahip
çıkacağız. Bu nedenle Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısı kabul
edilemez. Müftülerin görevi kanunla belirtilmiştir. Buna göre müftülerin görevi, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın yönergesinin 90. maddesinde, İslam dininin; itikat, ibadet ve
ahlak esaslarıyla ilgili işlerini yürütmek olarak belirtilmiştir. Bu durumda müftülerin
görevi sadece Müslüman olan vatandaşlarımıza yöneliktir. Oysa Cumhuriyet
herkesindir ve herkes kanun önünde eşittir. Öyleyse herkes devletin tüm
olanaklarından eşitçe yararlanmalıdır ve kimseye siyasi ve kişisel ayrımcılık
yapılmamalıdır. Anayasanın 24. maddesi de bu hükmü içerir. Bizler, Cumhuriyet Halk
Partili kadınlar, sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk’e, cumhuriyete, demokrasiye,
laikliğe ve özgür yurttaş olma hakkımıza sahip çıkacağız. Bu tasarının
uygulanmaması için gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Bu tasarı meclisten
geçmeyecek” ifadelerine yer verdi..

Haber: Hayati Akbaş


Paylas

About The Author

Comments are closed.