Tuesday 25th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

KAZANAN KAVAK KÖYÜ OLDU

Arhavi ilçesi Kavak köyü sınırları içerisinde Köprübaşı mevkiinde Akkömür LTD. Şti tarafından yapılması planlanan Kömür eleme ve Paketleme tesisi için verilen “ÇED Gerekli değildir” Kararı’na karşı köy vatandaşı Akif Özbaş ve arkadaşları tarafından açılan davada, kurulması planlanan tesislerin çevreye yoğun miktarda toz ve gürültü yaydığı, bölge halkında ciddi oranda rahatsızlık yarattığı, tesisin yoğun bir yerleşim alanı ile tarım alanlarının hemen yanında yer aldığı, kurulması planlanan tesisler için hazırlanan proje tanıtım dosyasının yetersiz olduğu, işlemlerin açık alanda yapıldığı ve tesislere gelen hammaddenin de açık alanda depolanacağı, tesisin tam kapalı olmayan depolama, paketleme ve eleme tesisi olması sebebiyle çevreye ve insanlara zararlı olduğu, PTD’ de toz atıklar ve gürültü ile ilgili olarak yapılan değerlendirme ve taahhütlerin yetersiz olduğu, bu kapsamda alınan kararın hukuka aykırı olduğu iddia edilerek dava konusu “ÇED gerekli değildir” kararı’nın yürütmesinin durdurularak iptaline karar verilmesi için açılan dava sonuçlandı.

 

 

Rize İdare Mahkemesinde davacı taraf avukatı Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu tarafından açılan davada, davanın devamı esnasında telafisi imkansız zararların oluşmaması için proje hakkında verilen “ÇED gerekli değilidir” kararının yürütmesinin durdurulması talebi 26 Ekim tarihinde kabul edilmişti. Yargılama sonucunda Bölge İdare mahkemesi davayı sonuçlandırarak Yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

Mahkeme kararında “Dava konusu olayın uyuşmazlığın özelliği, inşaat faaliyetlerine devam etmesi, bu durumun çevreye etkileri ve projenin kapsamı dikkate alındığında telafisi güç ve imkânsız zararların oluşmasını önlemek amacıyla, yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarenin savunması ve arar kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar kabulüne “ ifadeleri ile Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün proje hakkında verdiği “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesini durdurdu.

 

Kavak köyü kömür tesislerine dava açan davacılar ve bölgede yaşayan vatandaşlar adına açıklama yapan Hasan Karabulut “Bu karardan sonra, mahkemenin bilirkişi atayarak keşif yaptırması ve bilirkişinin projenin çevresel etkileri konusunda vereceği karara göre “ÇED Gerekli değildir” kararının iptal etmesini bekliyoruz.

 

Mahkemenin verdiği bu karardan sonra Kömür deposunu Kavak Köyünde kurdurmama konusunda kararlılığımız ve umudumuz bir kat daha güçlenerek artmıştır. Henüz mücadelemizin başında bulunuyoruz. Mahkemenin ÇED gerekli değildir” kararını iptal etmesi sonrasında yapımcı firmanın projenin çevresel etkilerinin çok daha ayrıntılı olarak değerlendirildiği ve önlemlerin alındığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)  raporu hazırlaması ve bu raporun Çevre ve Orman Bakanlığı onayına sunulması gerekecektir.

 

Rize İdare Mahkemesi’nin Kavak Köyünde yapılması planlanan tesisler hakkında verdiği karar, tesisin yapılacağı alanın etrafında bulunan Kavak, Konaklı, Kemerköprü Köyü ve Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan binlerce insana derin bir nefes aldırmış, sevinçle karşılanmıştır” açıklaması yaptı.


Paylas

About The Author

Leave A Response