Thursday 18th July 2024,
Arhavi – Arhavizyon

MECLİS’TE OLAN ÇAY KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ ÜRETİCİNİN ÖLÜM FERMANI MI ?

Rekare 22 Haziran 2022 Haberler MECLİS’TE OLAN ÇAY KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ ÜRETİCİNİN ÖLÜM FERMANI MI ? için yorumlar kapalı

AK Parti, uzun süredir kamuoyunda tartışılan çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren ‘Çay Kanunu’nda Değişiklik’ öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın ilk imzacısı olduğu 15 maddelik kanun teklifiyle çay tarımı ve yaş çay yaprağı satışı ile kuru çay üretimi ve satışına dair usul, esas ve yükümlülükler düzenleniyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde çay tarım alanları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilecek; bu alanlar dışında çay tarımı yapılamayacak. Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar, önceden ruhsat almak zorunda olacak. Şartları taşımayanlar, giderleri sorumlusuna ait olmak üzere bakanlık tarafından söktürülecek.

Teklife göre çay tarımı da kendi adına düzenlenen çay bahçesi ruhsatına sahip, gerçek veya tüzel kişiliğe haiz yaş çay üreticileri tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Yaş çay üreticileri, Bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olmak ve üretimde bulunduğu sürece kayıtlarını güncellemek zorunda olacak.

Düzenlemeye göre yaş çay alım fiyatı Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenerek ilan edilecek. Yaş çay alım fiyatı, arz ve talep durumu ile üretim maliyetleri dikkate alınarak her yıl hasat dönemi başlamadan önce belirlenecek.

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifinin en tartışmalı maddesi ise gerçek ve tüzel kişilere, gerekli izinleri almak koşuluyla kuru çay üreten işletmeler kurabilmelerinin öngörülmesi. 

Bakanlık, kuru çay üreten işletmelerin ham madde teminini ve pazarlama yöntemlerini dikkate alarak, işletmeleri A, B ve C lisanslı işletmeler olarak gruplandıracak.
Buna göre, A lisanslı işletme; “Yaş çay yaprağını işleyerek kuru çay ürünleri elde edebilen ve bunları dökme çay olarak borsada satabilen, kendi ürettiği veya satın aldığı kuru çay ürünlerini kendi paketleme tesislerinde paketleyip tüketiciye arz edebilen” olarak tanımlanıyor. Ayrıca kendi namına tescilli ürün markası olduğuna dair marka tescil belgesi bulunan gerçek ya da tüzel kişilere ait kuru çay işletmeleri olarak da ifade ediliyor.
B lisanslı işletme; “yaş çay yaprağını işleyerek kuru çay ürünleri elde edebilen ve bunları dökme çay olarak borsada satabilen gerçek ya da tüzel kişilere ait kuru çay işletmeleri” olarak belirleniyor.

C lisanslı işletme ise “satın aldığı kuru çay ürünlerini, kendi paketleme tesislerinde paketleyip tüketiciye arz edebilen gerçek ya da tüzel kişilere ait kuru çay işletmeleri” olarak düzenleniyor.

Kanun teklifine göre, yaş çay alımını sadece A veya B lisansına sahip işletmeler yapabilecek. A veya B lisansına sahip işletmeler ihtiyaç duydukları yaş çayı, ruhsatlı alanda kanunda belirtilen şartlara uygun şekilde üretim yapan çay üreticilerinden veya bu üreticilerin üyesi olduğu üretici örgütlerinden temin edecekler.

A veya B lisanslı işletmeler, ihtiyaç duydukları yaş çayı sözleşmeli üretim ile temin edecekler, her pazarlama yılı için sözleşmeli olarak temin edilmesi gereken asgari yaş çay miktarını Bakanlık belirleyecek.

Muhalefet partilerine göre AK Parti’nin “Hedefimiz üretici ve tüketiciyi korumak, Türk çayını dünya markası haline getirmek” sözleriyle açıkladığı kanun teklifi, ‘tam anlamıyla çay üreticisinin ölüm fermanını imzalamak’ anlamına geliyor. Aynı zamanda ÇAYKUR’un devre dışı bırakılmak istendiğine dikkat çeken muhalefet, düzenlemeyle özelleştirmenin kanun eliyle meşrulaştırılacağını ifade ediyor.

Rizeli olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kısa süre önce Meclis’e sundukları ‘Çay Kanunu’ teklifinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlattı, iktidarın hazırladığı bu düzenlemenin çay üreticisinin ihtiyaçlarına cevap vermediğini söyledi. Çay Kanunu teklifinin; çay tarımı, sanayisi ve ticareti konularında hiçbir düzenleme içermediğini ifade eden Bekaroğlu, teklifinin yapım aşamasında da hiçbir üretici veya üretici örgütü ile temasa geçilmediğini, düzenlemede üreticinin olmadığını vurguladı.

Haber kaynağı : kuzeyteve.com


Paylas

About The Author

Comments are closed.