Monday 24th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

TURİZM ENVARTERİ ÇIKARILIYOR

     Arhavi Turizm Derneği Arhavi için bir turizm envanteri çıkarıyor. Bu konuda çok geniş kapsamlı bir çalışmayı hedefleyen dernek ,ilçemiz için turizm konusunda tüm beklentilere cevap verecek ve altı aya sürecek bir çalışmanın startını bir toplantı ile başlattı.

     Arhavi Ticaret Odası Salonunda yapılan, tüm mahalle ve köy muhtarlarının iştirak ettiği toplantıda dernek başkanı Refik Lakerta, derneğin uzun yıllar yayla yollarının yapımını hedeflediğini  ve bunun dışında işlevsel bir faaliyet sunamadığını zaten o yoğun tempoda sunma şansının da olmadığını belirterek,; Şuan Arhavi turizmi için dernek olarak bir miladi başlatıyoruz. Bu startı yol çalışmaları ile birlikte verseydik belki bu heyecanı yakalayamayacaktık, böyle oluşunu bir avantaj şeklinde düşünüyorum diyerek her muhtarın derneğe üye olup sanki bir yönetim kurulu üyesi imiş gibi çalışmalarını arzu ettiklerini belirtti.

     Eko turizmin ilçemiz dahilinde ne kadar önemli bir yer tuttuğun dan da bahseden Lakerta artık insanların hele bu coğrafyada başka turizm alanını yaratamayacağını belirterek “ bizlerin kendi doğal halimizi koruyup gelen turistere bu şeklimizle görünmemiz gerekir. Bu gün sahil turizminden yararlanan insanın uzun sürede az, eko turizm için gelen bir turistin kısa sürede daha çok döviz bıraktığını görmekteyiz. Elimizde 24 ayar bir altın var bunun değerini bilmek zorundayız” dedi.

     Daha sonra söz alan Mehmet Remzi  Öncel turizmin artık bir merak turizmine yöneldiğini belirterek ;” Bu  turizmim konusu insan yaşamı ve kültürüdür. turistler artık bizlerin nasıl yaşadığımızı ne yediğimizi  ne içtiğimizi, neye güldüğümüzü ne ile ve nasıl eğlendiğimizi  merak edip gezmektedirler.

 

     Bu tür geziler genelde bazı olumlu katkılar yapmanın yanın da yöre halkını da olumsuz etkileyebilmektedir. Kalabalık geziler yöre halkını rahatsız ettiği gibi bazı yerliler (köylüler) gelen insanlara  sözde hizmet adı altında kendi öz kültürlerinden taviz verip bundan uzaklaşmaktadır. Bu durum hem bundan sonra gelecekler için bir negatiflik hem de yöre halkının kendi dokusundan uzaklaşma gibi  telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabilir.

     lçemize turistik amaçlı gelen insanların insanlarımızın fiziki yapılarından tutun espri anlayışından, yapılan düğünlere, yaşadığımız evlerin işlerliğine kadar çok geniş açıdan bir merak giderme olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.” dedi.

     Daha sonra konuşmacı olarak özellikle “Kamilet  Vadisi” n den bahseden Cengiz Velimahmutoğlu bu vadide çok farklı bir organik beslenmenin ötesinde hala daha bilim adamlarınca tespiti yapılmamış balık türlerinin yaşadığını belirtti. Özellikle Şahinkaya Balının çok özel bir bal olduğunu söyleyerek “ Bu özellik zaten vadinin farklılığından gelmektedir. Bence yeterli tanıtımın yapılması halinde  Kamilettte  üretilen balın Anzer balını geçecek kalitede ve yapıdadır” dedi.

     Son olarak dernek başkanı Refik Lakerta altı ay sürecek bu çalışmanın takviminin çıkarılıp köy gezi tarihlerinin önceden muhtarlara bildirileceğini söyleyerek katılan tüm muhtarlara ve  Ticaret Odası yetkililerine teşekkür etti.


Paylas

About The Author

Leave A Response