Saturday 18th May 2024,
Arhavi – Arhavizyon

ARTVİN EĞİTİM-SEN “ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU GERİ ÇEKİLSİN”

Rekare 06 Ekim 2022 Haberler ARTVİN EĞİTİM-SEN “ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU GERİ ÇEKİLSİN” için yorumlar kapalı

Eğitim Sen Artvin Şubesi,  Halitpaşa Meydanında bir araya gelerek 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ile ilgili basın açıklaması yaptı. Saat 12.30’da gerçekleştirilen açıklamaya CHP Kadın Kolları Gelen Başkan Yardımcısı Necla Kaçan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, SOL Parti İl Başkanı Mehmet Fatih Keskin, Halkevleri Artvin Temsilcisi Uğur Karakuş, Halkevleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu, CHP Merkez İlçe Başkanı Olgun Gümrükçü, CHP Borçka İlçe Başkanı Vehbi Yılmaz, CHP İL Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yavuz Dinç, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Çoruh, CHP Şavşat İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Karagöz, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, DİSK/Genel-İş Artvin Temsilcisi Selim Bilgin ve sendikalı öğretmenler katılım gösterdi.

“Öğretmenleri İtibarsızlaştıran ‘Öğretmen Meslek Kanunu’ Derhal Geri Çekilmelidir”

Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, “Bugün geldiğimiz noktada AKP iktidarı, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamusal hizmetleri tamamıyla ticarileştirerek, parası olanın satın alabildiği hizmetler haline getirmiştir. Öğretmenleri de bu piyasalaştırma içinde esnek çalışma koşullarına uydurmak, eğitim piyasasının işlevsel bir aracı haline getirmek için, yasada Öğretmenlik bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmasına rağmen mesleğimiz her uygulamada daha da vasıfsızlaştırılmaktadır” dedi.

Gümüş’ün okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Memleketin her yerinde memleketin bugünü ve geleceğine sahip çıkmak için, çocuklarımızın hayallerini, umutlarını, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin hakları için alanlardayız.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, Türkiye’den sadece Eğitim Sen’in üyesi olduğu Eğitim Enternasyonaline bağlı yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlanmaktadır.

Eğitim ve bilim emekçileri açısından 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, klasik anlamda sadece ‘kutlanan’ bir gün değil, eğitim emekçilerinin uluslararası alanda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelenin simgesi olan evrensel anlamda bir mücadele gündür. İçinde bulunduğumuz bütün olumsuz koşullara, üyelerimizi ve sendikal faaliyetlerimizi baskı alıntına alma girişimlerine, iktidarın eğitime yönelik ırkçı, gerici ve dayatmacı politikalarına karşı örgütlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir.

Bugün 5 Ekim 2022, Dünya Öğretmenler Günü’nde öğretmenler bir dizi sorunla karşı karşıya.Ülkemiz hiperenflasyona doğru giderken “geçinemeyen”, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılar yüzünden “nefes alamayan”, ücretli ve sözleşmeli öğretmen istihdamıyla güvencesizliğin tehdidi altında yaşayan, özel sektörde ağır sömürü koşullarında çalıştırılan öğretmenler ve diğer eğitim emekçileri, sorunlarının çözülmesini beklerken karşılarında 13 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bulmuştur. Eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek için bir yasa çıkarılması gerekirken, bugün öğretmenler kendilerini bu yasanın sonuçlarından korumaya çalışmaktadır.

Öğretmenleri İtibarsızlaştıran “Öğretmen Meslek Kanunu” Derhal Geri Çekilmelidir

Eğitim emekçilerinin sorunları gün geçtikçe artarken; siyasi iktidar bırakın çözüm üretmeyi, ne olduğu belli olmayan sadece 13 maddeden ibaret, muhataplarına danışılmadan, bizleri güvencesizleştiren, kariyer basamak sınavı adı altında öğretmenleri ayrıştıran/ iş barışını bozan kısacası kendinden menkul ÖMK (Öğretmenlik Meslek Kanunu) diye bir kanun çıkarmıştır.

Buradan tüm öğretmenlerimize ve onları temsil eden paydaşlarımıza çağrımızdır;Öğretmenlik meslek kanunun geri çekilmesi ve kariyer basamakları sınavının iptal edilmesi için mücadelemizi ortaklaştırarak büyütelim.

Birlik olmamız bizleri daha güçlü kılacaktır.  Gelinen bu aşamada;

1- Tüm Eğitim Çalışanlarına İnsanca yaşanılabilir bir ücret verilmelidir.

2- Öğretmenin hiç sorununu çözmeyen bu ucube yasa iptal edilmeli, eğitim emekçilerinin gerçek sorunlarını dikkate alan ve çözen bir meslek kanunu düzenlenmelidir.

3- Laik, bilimse, demokratik, herkes için parasız ve nitelikli eğitim programı düzenlenmelidir.

4- Bugün sayıları yüz bini geçen ücretli öğretmenler için güvenceli, kadrolu istihdam oluşturulmalıdır.

5- Dezavantajlı bölgelerde çalışan eğitim emekçilerinin, barınma ve ekonomik sorunlarının avantaja dönüşecek şekilde planlamalar ve yasalar çıkarılmalıdır.

6- Tüm yoksul halk çocuklarının eğitme erişimdeki engellerin kaldırılması için düzenlemeler derhal yapılmalıdır. 

Bu talepler doğrultusunda

Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenleri, eğitim ve bilim emekçilerini mesleğine ve haklarına yönelik saldırılara, krizin faturasının sırtımıza yıkılmasına karşı birlikte mücadele etmeye, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Eğitim-Sen olarak, bizlere dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın eğitim ve bilim emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyor, yaşadığımız tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.

Kuşatılan Öğretmen Kuşatılan Öğretmen Demektir.”

Haber : Hayati Akbaş


Paylas

About The Author

Comments are closed.