Wednesday 24th July 2024,
Arhavi – Arhavizyon

ARTVİN TMMOB İL TEMSİLCİSİNDEN TORBA YASAYA SERT TEPKİ..

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XV. Dönem Yönetim Kurulu tarafından “AKP TMMOB’ye Saldırırken Öldürücü Darbeyi Mühendis, Mimarlar Almaktadır”denilerek açıklama yapıldı.

TMOOB Artvin İl Temsilcisi Hakan Yavuz yaptığı açıklamada; “TBMM’ye Başbakan imzası ile sunulan “Yabancı İstihdamı Kanunu” tasarısı, ancak bir sömürge ülkesine dayatılabilecek koşulları içermektedir. Yabancıların lehine kendi vatandaşı aleyhine bir yasa tasarısı düzenleyip ülke parlamentosuna sunmak ortalama bir aklın alamayacağı/kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu nedenle, bu yasayı yerli bir aklın hazırladığına inanmak ancak saflıkla mümkündür.

Yurttaşlarının çalışma yaşamını geliştirmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye uygun ekonomik ortam yaratmakla yükümlü olan devletin, yabancı kişilerin çalıştırılmasını, uluslararası hukuka uygun olarak ve nesnel koşullarla sınırlamak yetkisine sahip olması ve bu bağlamda yabancıların çalıştırılmasının izne bağlı kılınması, kaynağını Anayasa’da bulan zorunlu önlemlerdir. Meclis’e sunulan yasa taslağındaki düzenlemede ise bunun tersine, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye sınırları içinde çalıştırılmasında, kendi vatandaşlarına göre ayrıcalıklı kurallar getirilmektedir. Bu durumu, anayasal kurallarla ve kamu yararı, kamu düzeniyle bağdaştırmak olanaksızdır.

Bu yasa tasarısı,

1-Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,

2-Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,

3-Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,

4-Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak veren,

5-Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6-Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7-Yabancılara nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,

8-Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,

9-Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren, bir niteliğe sahiptir.

Ayrıca, bu yasa kapsamında TMMOB yine unutulmamıştır. TMMOB Yasası’nın yabancı mühendis ve mimarın taahhüt ettikleri işe münhasır kalmak kaydıyla TMMOB’nin görüşünün alınmasını koşul olarak düzenleyen 34. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Bunun açık anlatımı, yabancı uyruklu mühendis ve mimarlardan denklik belgesi istenmeyeceği, kendi ülkesinde meslek icra yetkisine sahip olup olmadığının denetlenmeyeceğidir. Yurt dışında eğitim almış Türk vatandaşı mühendis ve mimardan denklik belgesi istenirken yabancı uyruklu meslek mensubundan istenmeyecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

AKP’ye soruyoruz, seçim öncesi seçim yatırımı olarak hangi ülke ve sermaye lobilerinin desteğine ihtiyaç duymaktasınız ki, ülkenin sınırlarını kaldırıyorsunuz?

Yabancı hizmet sunucularına mütekabiliyet koşulu olmaksızın kapıların bir kez açılması demek bir daha kapanmaması demektir. Bir kez açtığınız kapıyı tekrar kapatmaya kalkıştığınızda bu ülkeyi uluslararası tahkim mahkemelerinde belini doğrultamayacağı tazminatlarla yüz yüze bırakırsınız. Bu da yalnızca hükümetinizin değil, bundan sonra gelecek bütün hükümetlerin iradesinin ebediyen ipotek altına alınması demektir. AKP Hükümeti, bu yasa tasarısını ivedilikle gündemden kaldırmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Haber : Hayati Akbaş

tmmob torbayasığmaz-1-a


Paylas

About The Author

Comments are closed.