Friday 14th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

ARTVİN’DE SAĞLIK EMEKÇİSİNE YAPILAN SALDIRI KINANDI..

Rekare 07 Şubat 2022 Haberler ARTVİN’DE SAĞLIK EMEKÇİSİNE YAPILAN SALDIRI KINANDI.. için yorumlar kapalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Artvin Temsilciliği yaptığı basın açıklaması ile Artvin’de sağlık emekçisi arkadaşlarına yapılan saldırıyı kınadı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Artvin Temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Basına, Kamuoyuna ve Tüm Sağlık Emekçilerine, son zamanlarda sağlıkta yaşanan şiddet uzun zamandır süregelen sağlıkta dönüşüm programının ve yanlış politikaların sonucudur. Sağlıkta yaşanan sorunların kaynağı sağlık emekçileri değil iktidarın kendisidir. Popülist ve neoliberal siyaset anlayışları uğruna sağlık emekçileri feda edilmiş, hakları gasp edilmiş ve her geçen gün katmerleşerek emekleri sömürülmüştür.

Daha iki gün önce Artvin Devlet Hastanesinde bir sağlık emekçisi arkadaşımız görevi başında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını zor kurtarmıştır. Yine yaklaşık bir ay önce Kemalpaşa 112 biriminde çalışan arkadaşlarımız saldırıya uğramıştır. Her gün saldırıya uğrayacağız endişesiyle görev yapmak istemiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz ve artık yeter diyoruz. Sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkması için bizlerin ölmesi mi gerekmektedir.  Güvenli işyerleri ve şiddetsiz bir çalışma ortamı istiyoruz. Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkmasını istiyoruz. Canımıza kast edenlerin mahkemelerce serbest bırakılmamasını talep ediyoruz.

Savaşta, depremde, Pandemi de ve her olağanüstü durumda görev başındayız. Aldığımız risk ve karşılaştığımız tehlike hiçbir kamu çalışanı ile karşılaştırılamaz. Buna rağmen yıllardır ekonomik, özlük ve sosyal haklarımız teslim edilmiyor, her türlü düzenlemeden hariç tutuluyoruz. Bedenen, zihnen ve maddi olarak tükendik. Biz tükenirken bizi sessizce ve sorumsuzca izleyen sisteme karşı öfkemiz de artıyor.

Sağlık emekçilerinin sorunları, acil eylem planlarının hazırlanmasını gerektirecek bir boyuta evrilmiştir artık. Sağlık sistemi iflasa doğru gitmektedir. Bu durumun sorumlusu biz değiliz. Buna rağmen sisteme olan tepki sağlık emekçilerine yansımaktadır. Sağlıkta şiddet gebe bir hemşirenin “yapmayın, hamileyim” demesine rağmen karnının tekmelenmesine ve insani değerlerin kaybedilmesine kadar varmıştır.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin aslında çok şey değil sadece insan onur ve haysiyetine yaraşır, güvenli bir çalışma yaşamı talep ediyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti üretebilmek için mali, özlük ve sosyal haklarımızın çalışma riskimize göre dengelenmesini istiyoruz.

Bu nedenlerle sendikalı, sendikasız, üyemiz olsun ya da olmasın tüm sağlık emekçilerini sağlık hizmeti üretirken olduğu gibi birlikteliğe davet ediyoruz. Gasp edilen haklarımıza, giderek artan sağlıkta şiddete, sömürülen emeğimize karşı çıkmak için ve halkın sağlık hakkını savunmak için 8 Şubat’ta G(ö)REVE davet ediyoruz. Duyarlı Artvin halkını sağlık emekçilerinin haklı eylemini sahiplenmeye çağırıyoruz”.

Haber: Hayati Akbaş


Paylas

About The Author

Comments are closed.