Thursday 18th April 2024,
Arhavi – Arhavizyon

ARTVİN’IN İLK TESCİLLİ ŞEHİTLİĞİ “BALIKLI ŞEHİTLİĞİ “OLDU.

Rekare 09 Kasım 2023 Haberler ARTVİN’IN İLK TESCİLLİ ŞEHİTLİĞİ “BALIKLI ŞEHİTLİĞİ “OLDU. için yorumlar kapalı

HES Projeleri, taş ocakları, derelerin beton kanala alınması ve maden projeleriyle gündeme gelen Arhavi Pilarget vadisi Balıklı, Sefail ve Üçırmak Dereleri üzerinde AB Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından kurulması planlanan ‘Saka I-II Regülatörü ve HES Projesi’nin uygulanacağı Baliklı vadisinde bulunan şehitlik tescillendi.

Pilarget vadisi HES projeleri, DSİ tarafından derelerin beton kanallara (Yöre halkı tabutluk diyor) dönüştürülmesi ve maden arama projeleriyle katledilmesine karşı vadi halkının mücadelesi devam ederken 1915 yılında Osmanlı-Rus kuvvetleri arasında muharebelerin yaşandığı Balıklı Tepelerinin Sit Alan olarak tescil edilmesini isteyen yöre halkının yürüttüğü mücadele sonrası vadide bulunan, Balıklı Şehitliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 31.10.2023 tarihinde aldığı bir kararla Artvin ilinin tescilli şehitliği olarak ilan edildi. Bu karar vadi halkını sevindirdi.

Pilaget vadisinde yapılması düşünülen HES projelerine karşı verdiği mücadeleyle tanınan Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği onursal başkanı Hazım Kurdoğlu sosyal medya hesabından Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararını şu sözlerle duyurdu.

“Derneğimizin 3 Yıl önce başvurusu sonuçlanmıştır. Artvin’in İlk Tescilli Şehitliği Arhavi Balıklı Şehitliği olarak resmî gazetede yayımlanmıştır. Emeği geçen geçmiş dönem yönetim kurulu üyemiz Kerem Sahinboy, bütün dernek yönetimine, Ak Parti geçmiş dönem milletvekili Metin Külünk, CHP Artvin milltvekili Uğur Bayraktutan , Arhavi sevdalısı  Ali Faik Akgümüş’e teşekkür ediyoruz. Bu topraklar uğruna şehit düşmüş vatan evlatlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun”

“BÖLGEMİZ İNSANSIZLAŞTIRILMAK İSTENİYOR”

Öte yandan Danıştay tarafından iptal edilen ve yeniden gündeme getirilen balıklı, Sefail ve Üçırmak Dereleri üzerinde AB Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından kurulması planlanan ‘Saka I-II Regülatörü ve HES Projesi’nin hayata geçmesi durumunda bölgenin yok olacağına dikkat çeken Kurdoğlu  “Buradan ısrarla söylüyorum Bu projenin tekrar gündeme gelmesi rastlantı mı yoksa bu bölge zaman içerisinde İnsansızlaştırma ve zaten terk edilmeye yüz tutmuş köylerin el değiştirmesi mi isteniyor HES projesi 4.4 Kvt gücünde hep elektrik üretse Pilarget e yetmez. Nedir amaç?  Dere ıslahı denildi dere ile bağımız koptu. Ne inilir ne çıkılır.. Soruyoruz. Düşünme, analiz etme yeteneğimiz olduğuna inandığımız dan kendimizce doğru bildiğimizi her platform da yazacağız. Hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz…Muhtarlarımıza büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür Varaklarını Koruma Bölge Kurulu

Kararı şöyle.

“BU ALAN MİLLİ TARİHİMİZ VE ASKER HARP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ TARİHİ OLAYLARIN YAŞANDIĞI ALANDIR”

“Artvin ili, Arhavi ve Hopa ilçe sınırları dâhilinde yer alan, 1915 yılında Osmanlı-Rus kuvvetleri arasında muharebelerin yaşandığı Balıklı Tepelerinin Sit Alan olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin Artvin I1 Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür İsleri Şube Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve E.522132 sayılı yazısı Artvin Müze Müdürlüğünün 09.08.2023 tarih ve E.4045020 sayılı yazısı, yapılan muharebeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.10.2023 tarih ve E.2713107 sayılı yazı ve ekleri, Erzurum Kültür Varakların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.09.2023 tarih ve 2316009 sayılı yerinde inceleme raporu, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri okundu, dosyası incelendi, yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda Artvin ili, Arhavi ve Hopa ilçe sınırları dâhilinde bulunan alanda: Milli Tarihimiz ve asker harp tarihi açısından önemli tarihi olayların (7-13 Mart 1915 yılında Osmanlı-Rus kuvvetleri arasında muharebeler) yasanmış olmasından dolayı, ekli haritada sınırları çizilen alanın tarihi ve kültürel değerlerin birlikte korunabilmesi için, 2863 sayılı: Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kanunu kapsamında. “Tarihi Sit Alan” olarak tescil edilmesine, karar eki haritada sit alanın belirlenmiş alanın fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Tarihi Sit Alanıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı: Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunmasa: Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, Tarihi sit alanının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 11.03.2021 tarih ve 1700 sayılı ilke karan doğrultusunda koruma ve kullanma koşullarmin;

a) Milli Park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim plan, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planlan ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamalar ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapılar dışında bitki örtüsünü, topografik yapı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir insani ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına,

b) Bu alanlar çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hasarlanacak çevre düzeni planlan için koruma bölge kurullarının uygun görüşlerinin alınmasına,

c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslah için kamu kuruluşlarca gerekli çalışmanın yapılmasına,

d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Tam ve Orman Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılabileceğine,

e) Bu alanlar içinde yer alan zorunlu altyapı uygulamalar ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapılan ile ant ve şahitliklerin düzenleme ve gerekli onarımı için projeleriyle birlikle koruma bölge kumlundan izin alınmasına,

f) Önceden süregelen tanımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına, seklinde belirlenmesine karar verildi.”

Haber: Gençağa Karafazlıoğlu


Paylas

About The Author

Comments are closed.