Monday 04th March 2024,
Arhavi – Arhavizyon

BAŞKAN HEKİMOĞLU, ” BANA İMAR KOMİSYONU RAPORU SUNULMADI” DEMİŞTİ

Arhavi Belediyesi İmar Komisyonu’nun, Kavak HES projesi imar planlarının iptal edilmesi yönünde rapor düzenlediği ve bu raporun belediye başkanlığına sunulduğu ortaya çıktı.

Arhavi Doğa Koruma Platformu, bu konuda sanal medyada, kendine ait sayfasından şu duyuruyu yaptı;

“Arhavi Belediye Başkanı, Kavak HES Projesi   Proje hakkında verilen ÇED Olumlu kararının yargı tarafından  iptal edilmesi üzerine, imar planlarının da iptal edilmesi yönündeki  taleplerini değerlendiren   herhangi bir Meclis İmar Komisyonu Raporunun kendisine sunulmadığını yazılı olarak beyan etmişti. Ortaya çıkan imar komisyonu raporu ile bu beyanın doğru olmadığı ortaya çıktı

Kavak HES projesi hakkında onaylanan  imar planları Arhavi Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan  toplantısında imar komisyonuna havale edilmişti.İmar Komisyonu 13 Kasım 2014 tarihinde raporunu düzenlediği halde, Aralık ayı başında yapılan olağan meclis toplantısında, aynı zamanda belediye meclis başkanı olan Çoşkun Hekimoğlu,  imar komisyonu raporlarının kendisine sunulmadığını   söyleyerek konuyu  gündeme aldırmamıştı.

İmar komisyonu raporu 11 Aralık tarihinde CHP Meclis grubu başkanı Teyfik Erçiçek tarafından 1360 evrak numarası ile bir dilekçe ekinde ıslak imzalı olarak beledieye başkanlığına resmen sunulmuş olmasına karşın, Hekimoğlu, 23.12.2014  tarihinde yazdığı resmi yazıda   “imar komisyonunun hazırlayıp sunduğu imar komisyon raporu bulunmamaktadır” şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmaya devam etmektedir.

İmar komisyonu raporu ve raporun belediye başkanlığına sunulma yazıları da ortaya çıkmıştır.Ayrıca genel işleyiş olarak, daha önceki uygulamalarda  komisyon raporunun zaten belediye başkanlığına sunulmadığı, bir sonraki meclis toplantısında ilgili komisyon başkanı tarafından okunduğu öğrenilmiştir.Yani Hekimoğlu’nun  “rapor bize sunulmadı” savunması zaten geçerli bir savunma değildir.

Çoşkun Hekimoğlu, MNG firmasını koruma ve kollama görevinde her geçen gün ahlak ve hukuk dışı yeni uygulama ve davranışlar göstermeye ve bir kamu yönetisine  yakışmayan gerçek dışı beyanlarda bulunmaya devam etmektedir.Fakat “gerçeğin er yada geç ortaya çıkmak” gibi bir özelliği vardır ve gerçek ortaya çıkmıştır.Meclis İmar Komisyonu’nun;  komisyon başkanı Turgay Hatinoğlu ve üye Filiz Uzun Yarımcı’nin imar planlarının iptal edilmesi yönünde iki oyuna karşılık Turgay Ataselim’in  planların iptal edilmesi için Danıştay kararının beklenmesi yönündeki muhalefet oyu ile,  iki oya karşılık bir muhalefet oyu ile, Kavak HES İmar Planlarının  iptal edilmesi yönünde rapor verdiği ortaya çıkmıştır.

Düzenlenen raporda:

“Kavak HES Projesi ile ilgili olarak verilen ÇED Olumlu Kararı mahkeme tarafından iptal edildiğine gore, uygulanan nazım ve uygulama imar planları da ön işlemleri bakımından onaylanamaz duruma duruma düşmüş bulunmaktadır.Mahkeme kararının Danıştay’da temyiz aşamasında olması kararın uygulama gereğini ortadan kaldırmamaktadır.

Bu değerlendirmeler sonucunda Kavak HES Projesinin imar planlarının iptal edilmesi yönünde komisyon görüşü oluşmuştur”

denilerek, imar planlarının hukuki zeminini kaybettiği görüşü benimsenmiştir.

Arhavi belediye başkanı bu raporun içeriğini beğenmediği için olsa gerek, raporu yok saymaktadır. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına ve İçişleri Bakanlığı’na yapılan şikayet başvurularına yeni ortaya çıkan bu belgeler de sunulacak ve açıkça görevini  ihmal ve savsaklama içinde bulunan, görevini kötüye kullandığı yönünde şüpheler artan Çoşkun Hekimoğlu’nun gösterdiği bu  hukuk ve  ahlak dışı  tavrın cezalandırılması için gerekli yasal girişimler sürdürülecektir.

Kavak HES Projesi için yapımcı firmanın yeniden ÇED süreci başlatığı bilinmektedir.Belediye Başkanının bu süreç ÇED Olumlu kararı ile sonuçlanırsa imar planlarını iptal etmeye gerek olmadığı düşüncesi ile, çeşitli hile ve gerçek dışı  resmi beyanlarda bulunmaya varan hukuk dışı davranışlar ile  imar planlarının iptal edilmesini geciktirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.Oysa imar planlarının onanması öncesinde bir ÇED Olumlu Kararı zorunluluğu bulunduğu i için ve ayrıca yeni ÇED sürecinde  değerlendirilen proje ile imar planlarına esas olan olan proje farklı olduğu için, mevcut imar planlarının iptal edilmesi hukuken zorunlu bulunmaktadır.Hukuka uygun olarak izlenmesi gereken  yol, mevcut imar planlarının iptal edilmesi ve eğer proje hakkında  yeniden ÇED Olumlu Kararı alınabilir  ise, yeni projeye göre hazırlanacak imar planlarının  tekrar meclise getirilmesidir.

Arhavi Belediye Başkanını, bir kere daha iyi niyetle,  MNG’yi korumak ve kollamak adına içine düştüğü  ve her geçen gün adeta bataklığa saplanırcasına hukuksuzluklara daha fazla bulaşmasına neden olan     yasadışı uygulamalardan vaz geçmeye, komisyon raporunun gereğini  yapmaya   çağırıyoruz.

ARHAVİ DOĞA KORUMA PLATFORMU “

COŞKUN HEKİMOĞLU-3

İMAR KOMİSYON KARARI

İMAR KOMİSYON KARARI-2

İMAR KOMİSYON KARARI-3


Paylas

About The Author

Comments are closed.