Tuesday 25th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

BEKAROĞLU, ÇAYKUR’U MECLİS GÜNDEMİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, mecliste ÇAYKUR ve çay
üretimi ile ilgili açıklamalarına devam ediyor.
Bekaroğlu mecliste yaptığı açıklamada, “ÇAYKUR Genel Müdürü, 1 inci
sürgün dönemi bitişinde, ” ÇAYKUR’un düzenleyici görevi var ve biz bunu yapıyoruz.
İlk sürgünde 400 kilo olan üretici kotasını 500 kiloya çıkardık. Bu ÇAYKUR tarihinin
en yüksek kotasıdır. Çayın tamamını almayı taahhüt ediyoruz. Özel sektör vatandaşı
üzmesin. Çayın tamamını bize satmak gibi bir imkân var. Bunun için 5 haftalık bir
alım süresi olacak. Vatandaş acele etmezse çayını rahatlıkla verebilir. Bu şekilde
hareket ederse de üzülmez. Özel sektörün de çaya ihtiyacı var. Onlar da en az taban
fiyat kadar fiyat verebilir. Hatta daha üzerine bile çıkabilirler. Vatandaşı korumak için
çalışıyoruz. Bu kota artırımı da bunun bir göstergesidir. Bu piyasayı düzenlemek için
bu silahlarımızı kullanıyoruz. Başka argümanlarda var ve ihtiyaç olursa onları da
kullanmaktan tereddüt etmeyiz.” açıklamasını yapmıştır.
Ne var ki ÇAYKUR, ikinci sürgün döneminin başlarında yaş çayı sorunsuz
almış, ancak sonrasında günlük 15 kiloya kadar düşen kontenjan ve randevulu alım
sistemini devreye sokması müstahsillerin mağdur olmasına yol açmıştır. Randevu
gününde alım yerinin dolu olması, bazı alım yerlerinde çayların başka fabrikalara
nakledilmek üzere depolanması gibi nedenlerden müstahsiller, alım yerlerinde biriken
çayları zamanında alınmadığı için randevu günü dahi olsa çaylarını ÇAYKUR’a
verememektedir. Özel sektör de bu ortamda ilk günler 2,20 TL’den peşin çay alımı
yaparken, ÇAYKUR’un alım politikaları nedeniyle bir anda fiyatları 1,75 TL’ye kadar
düşürmüştür. Çok açık ki ÇAYKUR’un müstahsili koruma iddiası ile bu uygulamalar
birbiriyle çelişmektedir. Bu uygulamalar ile müstahsil yine fırsatçıların insafına terk
edilmiş olmaktadır.
Bu bağlamda;
*ÇAYKUR’un günlük toplam yaş çay işleme kapasitesi nedir? ÇAYKUR ikinci sürgün
döneminde günlük ne kadar yaş çay alımı yapmıştır? Bunu gün gün bildirmeniz
mümkün müdür?
*Randevulu çay alımı, kota ve kontenjan uygulamaları devreye sokulurken,
fabrikaların ve alım yerlerinin kapasiteleri dikkate alınmakta mıdır?
*ÇAYKUR’un üreticilere aynı gün içinde farklı kontenjanlar uygulanacağına dair
birkaç mesaj göndererek günlük çay satma kontenjanını düşürdüğü iddia
edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Kontenjan uygulaması hangi kriterlere göre
belirlenmektedir?
*ÇAYKUR Genel Müdürü kotanın 500 kiloya kadar çıkarılmasının müstahsili koruma
adına yapılan bir ilk olduğunu övünerek anlatmıştır. Peki, bu uygulama kota ile
verilenin kontenjan ile geri alınması anlamına gelmiyor mu?
*ÇAYKUR Genel Müdürü “piyasayı düzenlemek için başka silahlarımız da var. İhtiyaç
olursa onları da kullanmakta tereddüt etmeyiz” açıklamasını yapmıştır. ÇAYKUR’un
elinde piyasayı düzenlemek için hangi silahlar vardır? Fırsatçı firmalar ÇAYKUR’un
kontenjan uygulaması ile yaş çay alım fiyatlarını 1.75 TL’ye kadar düşürmüşlerdir. Bu
durumda ÇAYKUR’un kullandığı “kontenjan silahı” müstahsile doğrultulmuş olmuyor
mu? ÇAYKUR sözü edilen silahları ne zaman müstahsilin lehine kullanacaktır?
*ÇAYKUR uyguladığı alım politikalarıyla müstahsili mağdur ederek, düzenleyici
görevini ihmal etmemiş midir?” ifadelerine yer verdi.

Haber: Hayati Akbaş


Paylas

About The Author

Comments are closed.