Saturday 15th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

BORÇKA İLÇE MERKEZİ VE ARALIK KÖYÜ 15 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINDI..

Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık Köyünün 02.04.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.

Artvin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.04.2020 tarihinde Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplanarak Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık Köyünün 02.04.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.

Toplantıda alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir.

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge kapsamında ilimizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını önlemek amacıyla aşağıdaki sayılan tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

1-İlimiz Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık Köyünün 02.04.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına, bu kapsamda;

  • Karantinaya alınan bölgelerde sosyal mesafenin (en az 1.5 mt.) korunmasına,
  • Kamu, Özel ve Umuma açık her türlü yerde en fazla 2 şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına,
  • Borçka Kaymakamlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına,
  • Zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin Kaymakamlıkça alınmasına,
  • Borçka merkezinden geçen şehirler arası kara yolunun karantina kapsamı dışında bırakılmasına,

2-Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş – geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına,

3-Borçka ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri v.b. her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar yasaklanmasına,

4-Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirilmelerine,

5-Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu Vali Yardımcısının veya ilgili ilçe Kaymakamının onayı ile istisna tutulmasına,

6-Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka’da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayı ile karantina kurallarından istisna tutulabilmesine,

7-İl genelinde virüse yayılma fırsatı vermemek ve halk sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafenin (en az 1.5 mt.) korunmasına ve temasın önlenmesi hususlarına azami dikkat edilmesine,

8-Artvin Garnizon Komutanlığına yeni celplerle gelecek olan yedek subay, yedek astsubay, yükümlü erbaş ve erlerin covid-19 salgınının yayılmasını önleme maksadıyla kışlalara girmeden önce 14 günlük izolasyon sürelerini geçirebilmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı yeni Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci yurdunun geçici süreyle tahsis edilmesine,

9-27.03.2020 tarih ve 12 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının Halk ve Semt pazarlarıyla ilgili alınan kararlara aşağıdaki hükümlerin eklenmesine;

*Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenmesine,

*Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamasına, aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkışların ayrı ayrı koridorlardan yapılmasına,

*Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesine,

*Pazar yeri/alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına,

*Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmasına,

*Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturularak bu noktalarda bekleyecek vatandaşlar için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına,

*Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarının sağlanmasına,

Alınan bu kararların Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara iletilmesine. Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Haber: Hayati Akbaş


Paylas

About The Author

Comments are closed.