Monday 24th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

CERATTEPE ’YE 6 İLDEN EŞ ZAMANLI DESTEK

Danıştay’ın, Cerattepe ‘deki altın madenciliğine olur vermesi birçok ilde eş
zamanlı basın açıklamaları ile protesto edildi. Bursa’daki geniş katılımlı basın
açıklaması sırasında, mücadelenin devam edeceği ifade edilerek, ‘Altınsız olur, Artvin
‘siz olmaz’ sloganı atıldı.
Danıştay 14. Dairesi’nin, Rize İdare Mahkemesi’nin Artvin’in gür ormanlarla
kaplı Cerattepe bölgesinde altın madeni işletmeciliği yapılabileceği yönündeki
kararına yönelik itirazı reddetmesi Artvin, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve
Çanakkale’de eş zamanlı basın açıklamaları ile protesto edildi.
İstanbul Galatasaray Lisesi önünde gerçekleşen basın açıklamasını Artvin
STK ve Platformları tarafından düzenlendi. Çok sayıda doğa dostunun katıldığı basın
açıklamasını Abdullah Aydın okudu.
Yargıya Güven Azaldı
“Cerattepe için adalet” pankartının açıldığı mitingde “Talancı şirket, Artvin’i terk
et”, “Maden yapma boşuna, yıkacağız başına”, “Artvin halkındır, halkın kalacak”,
“Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” sloganları atıldı.
Artvin Sivil Toplum Kuruluşları ve Platformları adına Abdullah Aydın’ın
okuduğu açıklamada dava süreci anlatıldı.
Rize İdare Mahkemesi’nin daha önce madencilik yapılamayacağı yönünde
verdiği kararı Danıştay 14. Dairesi’nin onayladığını, ancak kararı veren mahkeme
heyetinin tenzili rütbe ile sürüldüğünü hatırlatan Aydın, “Sonraki dönemde Doğu
Karadeniz’de yoğunlaşan maden ve HES projeleri nedeniyle açılan davalarda verilen
kararlara bakıldığında yeni heyetin bu sorunları çözmek üzere
atanmış/görevlendirilmiş bir mahkeme olduğu anlaşılmaktaydı. Bu dönem aynı
zamanda yargıya güvenin azaldığının, ülkenin adaletten giderek uzaklaşıp bir
karanlığa sürüklendiği bir dönemdir” dedi.
‘Altınsız olur, Artvin ‘siz olmaz’
Artvin-Bursa Çevre Platformu’nun Bursa’daki basın açıklaması Heykel’deki
Kent Müzesi önünde gerçekleştirildi.
Geniş katılımlı buluşmada açıklamayı okuyan Ahmet Orhan, Cerattepe
mücadelesinin 25 yıldır sürdüğünü, çevreyi korumak için yasal haklarını kullanmaktan
ve adalet aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakları olduğunu, bunun yanı sıra proje alanının
genişletilmesi ile ilgili açılan davanın da halen devam ettiğini hatırlatan Orhan, “25
yıllık şanlı bir sivil direniş öyküsünü bir mahkemenin gerekçesiz ve şaibeli kararına
bağlayacak değiliz. Artvin halkının vicdanında yer etmeyen ve adaletin zerresi
bulunmayan bir kararı kabul etmediğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz. Yaşamı yok
eden bu gözü dönmüş doğa katliamına karşı Artvin halkının mücadelesi artarak
sürecektir” dedi.
“Artvin’i yağmacılara teslim etmeyeceğiz” pankartının açıldığı basın açıklamasında,
Cerattepe’deki madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği
olumlu ÇED raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada,
Rize İdare Mahkemesi’nin, “Madencilik yapılabilir” yönündeki kararının Danıştay
tarafından onaylandığı hatırlatıldı.
Artvinliler İzmit’te Madene Hayır Dedi
Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısı üzerine Artvinliler Dayanışma Platformu adına İnsan
Hakları Parkı’nda demokrasi bileşenlerinin katılımıyla yapılan açıklamada şu ifadeler
yer aldı: “Bizler Artvin halkının çeyrek asırdır büyük azim ve kararlılıkla süren
Cerattepe mücadelesinin her aşamasını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
Esasen bu ülkenin bütün değerlerinin yağmalandığı bir süreçten geçiyoruz. Uluslar
ötesi şirketlerin egemen olduğu, doymak bilmez bir kar hırsı ile ülkenin yağmalandığı
bu dönemde bu ülkenin yurttaşları olarak büyük acılar çekiyoruz. Bin yıllardır
kenarlarında yaşam bulduğumuz derelerimiz kurutuluyor, elimizden alınıyor,
yaylalarında nefes aldığımız dağlarımız maden ruhsatlarıyla delik deşik ediliyor,
kıyılarımız, ormanlarımız yağmalanıyor.
Adalet Arayışımız Sürüyor
Bu küresel saldırının en acımasız biçimini bizler Cerattepe’de yaşıyoruz. Yıllardır bu
ilde yaşayan onbinlerce insanın ve bu doğada yaşam bulan kurdun kuşun yaşayan
her canlının adalet arayışı devam ediyor. Bilindiği üzere Cerattepe mücadelesinin
üçüncü dönemi olan Mehmet Cengiz döneminde, Rize İdare Mahkemesi bir hukuk
kurumu iken ilk ÇED olumlu kararının iptali için açılan davada mahkeme 7 bilim
insanının raporuna dayalı olarak Cerattepe’de madencilik yapılamayacağına bu
alanda madencilik ile bir kent yaşamının bir arada olamayacağına, suların kaçınılmaz
ve engel olunamaz şekilde kirlenmesinin mutlak olduğuna, heyelanların kent yaşamı
için büyük riskler yaratacağına, bu sebeple ÇED olumlu kararının iptaline karar
vermişti.”


Paylas

About The Author

Comments are closed.