Wednesday 19th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

KAVAK HES İÇİN YAPILMAK İSTENEN ACELE KAMULAŞTIRMAYA DANIŞTAY’DAN DA “RED” KARARI ÇIKTI..

Arhavi dereleri üzerine, havza planı yapmadan inşa edilmek istenen 14 ayrı HES projesine karşı Arhavi Doğa Koruma Platformu adı altında örgütlenen Arhavi halkı, ancak savaş durumunda kullanılan askeri ve milli savunma amaçlı “Acele Kamulaştırma” yöntemiyle arazilerini ellerinden almak isteyen iş adamı, hemşerileri Mehmet Nazif Günal´a karşı Danıştay’a başvurarak on ayrı parsel için iptal talebi ile  dava açmıştı.

10  PARSELİN SAHİBİ DANIŞTAY’A BAŞVURDU

Mehmet Nazif Günal´ın (MNG) sahibi olduğu Arhavi Elektrik Üretim ve Ticaret Firması; Yaşar Abay, Kamil Özdemir, Atilla Küçükkaya, Afet Kambur, Elmas Sarı, Osman Nuri Kambur ve Semra İskenderoğlu  isimli vatandaşların arazilerini satın almak istemişti. MNG, ´dede ocaklarını satmayı reddeden´ vatandaşların arazisini, Bakanlar Kurulu´nun acele kamulaştırma kararıyla ellerinden almak istedi. Ancak toplam 10  parselin sahibi olan 7 kişi, Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma kararının iptali için Danıştay´a başvurarak dava açmışlardır.

Açilan davalar Danıştay’da iki ayrı dava altında görülmeye başlandı ve 2014/4146   ve 2015/224 nolu davaların ikisinde de  Danıştay 6.Dairesi oy çokluğu yürütmeyi  durdurma kararı verdi.

Karalarda  “uyuşmazlık konusu taşınmazları da kapsayan alanın Kavak Regülatörü ve Hidroelektrik enerji santralı kurulması amacıyla projelendirilmesinin tek başına acele kamulaştırılma yapılmasına gerekçe teşkil etmeyeceği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. Maddesinde öngörülen acele kamulaştırma prosedürünün uygulanabilmesi için gerekli olan olağanüstü durumların ve yönteme başvurulması ile amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya konulmadığı görülmektedir” denilerek, Bakanlar Kurulu tarafından Kavak HES projesi için verilen acele kamulaştırma kararının yürütmesi Cumhuriyet  Mahallesi ile Dereüstü Köyünde bulunan toplam on ayrı parsel için durduruldu.

Bu kararlar son yıllarda Bakanlar Kurulunun HES inşaatları için keyfi olarak savaş hukuku uyguladığının bir kere daha  tescil edşlmesi anlamına gelmektedir.

HES inşaatları için acele kamulaştırma adı altında savaş hukuku uygulanmasının hukuka aykırı olduğu bir kere daha belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu karar sonrasında kamulaştırma işleminin de iptali için ayrıca davalar açılacaktır.

33(5)-1-a

33(5)-2-a


Paylas

About The Author

Comments are closed.