Wednesday 24th July 2024,
Arhavi – Arhavizyon

KAVAK KÖYÜNÜN “ÇED” ZAFERİ..

İlçemiz Kavak Köyü halkı köylerinde kurulması düşünülen kömür işleme tesisi için daha önceden verilen ÇED olumlu raporunun iptali için verdikleri hukuk savaşını kazandılar. Rize İdare  Mahkemesinin bilirkişi raporunu baz alarak vereceği kararın köylülerin aleyhine olamayacağı büyük ihtimal.

Bilindiği üzere Kavak ve civar köy halkı 2010 yılından beri hem kendi  tarım arazilerini hem de civar yedi köyü de etkileyebilecek bir çevre kirliliğine karşı mücadele etmekte idi. Bu mücadele ilçenin tüm siyasi parti örgütü  ve çoğu STK lar tarafından da  destekleniyordu.

Çıkan bilirkişi raporunun son bölümü köy halkının verdikleri mücadelede ne kadar haklı olduğunu adeta  ispat eder gibi.İşte raporun son parargrafı;

“Kömürün bünyesinde barındırdığı toksik metaller ve diğer kimyasal maddeler açısından, yanıcı özelliğinden, tesiste gürültü oluşturacak iş makineleri kullanılacak olmasından, trafik ve yol güvenliği, kaza ve yaralanmalar yönünden, çevre sağlığı ve halk sağlığı riskleri açısından, bulunduğu yer itibariyle, tesis ve projenin, bedensel, ruhsal,, çevresel ve sosyal sağlığı bozma kabiliyeti olduğu ve sağlığı koruyucu önlemlerin yeterli düzeyde alınmamış olduğu ve bu haliyle bu aşamada ruhsatlandırılmasının uygun olmadığı, Sonuç ve kanaatine varılmıştır “

kavakeylemi-1-a


Paylas

About The Author

Comments are closed.