Thursday 18th April 2024,
Arhavi – Arhavizyon

KÖYLERİMİZ (Başköy,Boyuncuk,Derecik)

Başköy Köyü

BAŞKÖY

Köy nufusuna kayıtlı 1257 kişi bulunmaktadır. Köyde yaz döneminde 150 hane, sürekli 10 hane oturmaktadır. Köyde 100 kadar eski dokusu bozulmamış ev ve serender mevcuttur. 6 adet eski değirmen vardır, ancak elektrik ile çalışmaktadır. Köy sınırları içerisinde yaklaşık 100 metre yüksekliğinde doğal güzelliğe sahip Bürbün Kayası denen kaya bulunur.

————————————————————————————————

Boyuncuk Köyü

BOYUNCUK KÖYÜ (PAREH)

Köy nüfusuna kayıtlı 436 kişi bulunmaktadır.Köyde yaz döneminde 7 sürekli 3 hane oturmaktadır. Arhavi’nin Murgula komşu en uzak köyüdür ve Murgul’a  Pareh Tepesi’nden yol bağlantısı vardır. Köyde eski dokusu bozulmamış 6 ev 10 serender ve 2 su değirmeni mevcuttur.

————————————————————————————————-

Derecik Köyü

DERECİK KÖYÜ (SİDERE)

Köy nufusuna kayıtlı 1811 kişi bulunmaktadır,köyde yazdöneminde 170 sürekli 35 hane oturmaktadır, eski dokusu bozulmamış 15 kadar ev 30 ader serender ve 7 adet su değirmeni mevcuttur.köyde terihi değere sahip 1 adet kemer köpru ve dogal güzeliğe sahip bağudit

Mavkii gölü bulunmaktadır.


Paylas

About The Author

Comments are closed.