Monday 17th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

MAHKEME: “İMAR PLANI OLMADAN KAMİLET’TE YOL YAPAMAZSIN”

Rize İdare Mahkemesi Kamilet Vadisi’nde yaşanılan yasadışı yol yapımı için yapılan başvuruda vatandaşları haklı bularak,işlemin durdurulmasını istedi.

Bu konuda açıklama Arhavi Doğa Koruma Platformundan geldi. Platform adına yapılan açıklama aynen şöyle;

Kamilet de sondaj yolu diye başlatılan yol inşaatının imar planı olmadan yapılamayacağını iddia etmiştik. Mahkeme de buna hak verdi…Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararında;

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 01.10.2012 tarih ve 190 sayılı kesin izin olurunda belirtilen 3,17 hektarlık ormanlık alana ulaşım hizmeti verecek olan yolun ister sondaj amaçlı olsun isterse de projenin hayata geçmesi için inşa edilecek regülatör, santral binası v.s’ye ulaşma amaçlı olsun anılan yönetmelik hükmü uyarınca herhangi bir ayrıma ve istisnaya tabi olmaksızın öncesinde yapılacak imar planında gösterilmesi gerektiğinde, imar planı yapılmaksızın “sondaj alanına ulaşım yolu” adı altında başlanılan işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır”

denilerek çok net net ve açık olarak belirlediği üzere, yapılan yol inşaatının sondaj amacı ile mi yoksa proje alanına ulaşım maksadıyla mi inşa edildiğinin ilgili mevzuat gereği bir önemi bulunmamakta olup sondaj gerekçesi ile hileli şekilde yapılan yol inşaatının yasa dışı şekilde yapıldığı ortaya çıkmış bulunmaktadır.Bu karardan sonra bu yolu bu şekilde başlatanlara imar kanunu gereği ceza yazılması ve verilen orman izninin de derhal iptal olması gerekmektedir.

Kamilet Vadisinde HES yapılmaması için bundan sonra da tüm gücümüz ve olanağımız ile mücadeleye devam edeceğiz.” denildi.

mahkeme kararı-3


Paylas

About The Author

Comments are closed.