Tuesday 25th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

MNG FİRMASINI DÜN KAMİLET’E SOKMADIK, BUGÜN DE SOKMAYACAĞIZ..

Cennet vadi Kamilet’de Arhavili iş adamı Mehmet Nazif Günal’e ait Balsu Elektrik Üretim A.Ş.  tarafından yapılamak  istenen  Orta HES projesi için “sondaj alanlarına ulaşım yolu” adı altına verilen orman izninin  iptali için Rize İdare Mahkemesinde   vadide oturan vatandaşlar ve doğa severler tarafından dava açılmıştır.

Dava dilekçesinde  verilen iznin Orman Kanunu ile Orman Kanunun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği’ne açıkça aykırı bir şekilde  verildiği iddia edilmiştir. Davacılar imar planları yapılmadan, vadide 15 km uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde yapılmak istenen yol projesinin, esas olarak proje alanlarına ulaşım yolu niteliğinde olduğunu ve bu şekilde imar planları yapılmadan  Orman İdaresinin kesin izin oluru veremeyeceği  iddia ederek, usule aykırı olarak verilen iznin iptalini talep etmişlerdir.

Kamilet Vadisi hakkında Artvin Çoruh Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniveristesi tarafından düzenlenen raporlar ile  ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün değişik raporlarında  koruma statüsüne sahip olması  gerektiği belirtilen, Doğu Karadeniz’de el değmemiş ender vadilerden biri niteliğindedir.

Davanın avukatlığını açtığı   çevre davaları ile tanınan Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu  yapmaktadır. Okumuşoğlu “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir taraftan koruma statüsü belirleme ve ilan çalışmaları devam ederken, diğer taraftan Orman Genel Müdürlüğü  tarafından vadinin korunması gereken niteliklerini  tahrip edici  şekilde 15 km yol inşaatına izin verilmesini anlamak mümkün değildir.Ayrıca Rize İdare Mahkemesinin daha önce Taşlıkaya HES projesinde benzer şekilde imar planları olmadan  başlatılan yol inşaatını “sondaj ulaşım yollarının da imar planına tabii olduğu “  gerekçesi ile durdurulması gerekti yönünde 2013/435 esas sayılı dosyada verdiği karar sonrasında, Orman Bölge Müdürlüğü’nün  verdiği izin oluru  açıkça hukuka aykırı  olup görevi kötüye kullanma anlamına gelmektedir.”  diyerek,  açtıkları davada da benzer yönde bir sonuç beklediklerini ifade etmiştir.

Orta HES projesinin proje alanlarına ulaşım sağlamak amacıyla 2011 yılında da hileli bir  yol yapılma girişimi yapılmıştı.İki  köy muhtarı tarafında verilen ve üçüncü bir köy muhtarı adına sahte imza atılan bir dilekçe ile  yaylalara yeni yol yapılmasını talep edilmş, bu  talep  üzerine Artvin İl Özel İdaresi bu isteği hemen  yatırım programına koymuş ve MNG firması adına bir taşeron firma  sözde yayla yolu olarak programa konan yolu hayırsever vatandaş kimliği ile bağış olarak inşa etmeye talip olmuştu.Bu hile girişimini farkeden vatandaşların  açtığı dava sonucunda, Orman Bölge Müdürlüğü’nün bu sözde yayla yoluna izin veren kararı Rize İdare Mahkemesinin 2011/765 nolu davada verdiği  karar ile iptal edilmişti.

Rize İdare Mahkemsinin atadığı üniversite hocalarında oluşan bilirkişi heyeti Kamilet Vadisinin önemine vurgu yapmış ve Kamilet Vadisi ile ilgili olarak Mahkeme kararında aşağıdaki ifadeler kullanılmıştı:

“Kamilet Deresinin her iki yamacının %75’lere varan çok dik eğimli olduğu ve yaylaların yer aldığı zirvelere kadar el değmemiş ormanlarla kaplı olduğu, ülkemizde doğal peyzaj bütünlüğünün bu denli büyük parça olarak kaldığı ve parçalanmaya uğramadığı, insan etkisinden bu denli uzak kalabilmiş bir alanın ülkemizin de içinde bulunduğu bölge ılıman kuşak ormanları içinde başka bir noktada bulunmadığı, bu yalıtılmış alanın bitki çeşitliliği açısından çok zengin olmasının doğal bir sonuç olduğu, alanın doğa bilimleri ve ormancılık açısından bir açık hava müzesi niteliği taşıdığı, iklim ne denli uygun olursa olsun bu kadar sarp, dik ve toprak örtüsünden yoksun bir alanın bu ölçüde bitki tutabilmesinin ancak yüzlerce yıllık bir sürecin sonunda gerçekleşen bir durum olduğu, bu nedenle böylesi alanların nadir ve çok hassas bir ekosistem olarak rutin ormancılık faaliyetleri de dahil her türlü olumsuz etkiden korunması ve devamlılığının güvence altına alınması gerektiği, böyle ekosistemlerin en kırılgan doğal alanlar olarak kabul edildiği, bozulmamış doğal alanlarda en fazla zarar veren insan faaliyetlerinin yol açma çalışmaları olduğu, Kamilet Vadisi gibi bozulmamış doğal ve hassas ekosistemlerde yol yapım çalışmalarının henüz kısa bir mesafede bile oluşturduğu tahribatın yukarı havzadaki sarp arazilerde çok daha şiddetli olacağı,…”

MNG firmasının bu hileli işlemi 2011 yılında engellenmiş olmasına ve Rize İdare Mahkemesinin  verdiği bu iki emsal karara rağmen,  Orta HES  projesi için sondaj alanlarına  ulaşım yolu adı altına verilen iznin hemen iptal edilmesini, başlatılan yol inşaatın derhal  durdurulmasını  ve  ilgili mevzuata aykırı şekilde yol inşaatına izin veren Orman Bölge Müdürlüğü sorumlaları hakkında soruşturma açılarak cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

Kamilet Vadisinde ve Arhavi’de HES istemiyoruz.

 Yasadışı olarak başlatılan Orta HES ulaşım yolu hemen durdurulmalıdır.

 ARHAVİ DOĞA KORUMA PLATFORMU

ORTA HES MÜHÜRLÜ YOL.1-a


Paylas

About The Author

Comments are closed.