Saturday 20th July 2024,
Arhavi – Arhavizyon

PİLARGET DOĞA ve YAŞAM DERNEĞİ, BALIKLI ORMANLARININ MİLLİ PARKLAR STATÜSÜNE ALINMASINI İSTEDİ..

Arhavi Pilarget Köyü Doğa ve Yaşam Derneği Balıklı Ormanlarının Milli Parklar statüsüne alınması için müracaat etti. Dernek başkanı Hazım Kurdoğlu bu konuda sosyal medyaya yaptığı açıklamada  400 den fazla endemik yapının barındığı Balıklı Ormanlarında usülsüz ağaç kesimlerininde önüne geçileceği ve köyün içme su kaynaklarının da doğal olarak korunabileceğini ifade etti.

Pilarget Doğa ve Yaşam Derneğinin Balıklı Ormanlarının Milli Parklar Statüsüne alınması için verdiği dilekçe aynen şöyle;

“T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na

Konu : Balıklı Ormanları Havzası’nın Milli Park Statüsü Kazanması

Sayın Yetkili,

Aşağıda belirtilen bilgilere istinaden, Artvin’in, Arhavi İlçesi, Balıklı Köyü’ne de sınırı olan Balıklı Ormanları’nın milli park statüsüne alınarak usülsüz ağaç kesimi sebebiyle ortaya çıkan doğa tahribatının önüne geçilmesiyle ilgili dilekçemiz arz olunur.

Balıklı Ormanları Havzası, geyik, karaca, tilki, ayı, kurt gibi sayıca takip edilmesi gereken, nesli tükenme tehlikesi ve riski altında olan türlerin yaşam alanı olup, giderek azalan habitatlarının koruma altına alınması amacıyla büyük önem taşımaktadır.Doğu Karadeniz Bölgesi bünyesinde barındırdığı 4 bin’den fazla bitki türü ile Avrupa’nın birçok ülkesinden daha zengindir.Bölgede toplam nadir bitki sayısı 600’dür.Ülkemizde yalnızca Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren endemik tür sayısı 210’dur.Doğu Karadeniz Bölgesi sahip olduğu 400’den fazla endemik bitki zenginliği bakımından Avrupa ülkeleri ile mukayese edilecek düzeydedir. Bölgede saptanan 600 nadir bitkinin 80’i Küresel Ölçekte Tehlike Altında, 150’si Avrupa Ölçeğinde Tehlike Altında ve 370’i ise Ulusal Ölçekte Tehlike Altındaki taksonlardır. Belirtilen bitkilerin büyük kısmı Balıklı Ormanları’n da da gözlemlenebilir.

Balıklı Ormanları, kayın, kestane, kara çam gibi yetişmesi yüzlerce yıl alan sık ağaç örtüsüne sahip olması yanında meşe, gürgen, ladin, orman gülü, turbalıklar, kızılağaç gibi endemik bitki çeşitliliğiyle bir açık hava müzesi değerindedir. Bölgenin iklimsel yapısının sürdürülebilirliği, içme su kaynaklarının korunması amacıyla ve bitki örtüsünün küresel ısınma tehditine karşı ortaya koyduğu önleyici etkiler sebebiyle bu havzanın ivedi şekilde koruma altına alınması gerekliliği doğmuştur.Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) Doğu Karadeniz Bölgesini dünya üzerinde korumada öncelikli “200 Ekolojik Bölge’den biri olarak ilan etmiş ve “Kuzeydoğu Anadolu Bitkisel Çeşitlilik Merkezi” olarak tanımlanmıştır.

Türkiye’nin de üye olduğu ve 1984’te Bern’de imzalanan “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” kapsamında Türkiye’de 87 adet bitki türü bu sözleşme kapsamına girmektedir. Bu türlerden 10’u Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içerisindedir. Ayrıca “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi” (CITES) kapsamında ülkemiz bitkilerinden 114’ü CITES sözleşmesine tabidir. Bu türlerden yarıdan fazlası olan 60 adeti Doğu Karadeniz Bölgesinde ve özellikle Balıklı Ormanları Havzası’n da bulunmaktadır. Bölge ayrıca dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 34 biyoçeşitlilik noktasından biri olan “Kafkasya Biyoçeşitlilik Sıcak Noktası” içerisinde yer almaktadır.

Doğu Karadeniz bölgesi ayrıca elma, armut, kiraz, erik, kardelen gibi bitkilerin mikro gen merkezidir. Artvin, sahip olduğu 2 bin 727 bitki türü ile yalnızca Doğu Karadeniz Bölgesinin değil, aynı zamanda Türkiye’nin en fazla bitki türüne sahip ilidir. Rize’de Bin 518, Trabzon’da Bin 375, Gümüşhane’de 980, Giresun’da 463 ve Ordu’da 309 bitki türü bulunmaktadır. Bölge, bitki genetik kaynakları yönünden çok özel bir konumda bulunmaktadır. Balıklı Ormanları Havzası ülkemizde bulunan 5 mikro-gen merkezinden biridir.
Artvin’de 137 familya 761 cinse ilişkin toplam 2 bin 727 bitki taksonu isimlendirilmiş olup Balıklı Ormanları bu konuda rekor sayıda bitkiye ev sahipliği yapmaktadır.
Artvin’de,1264 olarak bilinen bitki takson sayısı,1993-2013 yılları arasında yapılan floristik çalışmalar ile 1800’ lere, 2013-2015 yılları arasında 2727’ye ulaşmıştır. Bu bitki taksonlarının 198 adeti endemik olmak üzere 500 adeti nadirdir ve tamamına yakını Balıklı Ormanları koordinatları içinde gözlemlenebilmektedir..
Balıklı Ormanları, bölge dereleri ve gölleriyle beslenen, kısıtlı sayıdaki içme su kaynağına ev sahipliği yapmaktadır. Doğal su kaynakları, yüzyıllardır bölge insanının hayati önem verdiği ve kullanımında azami şekilde temiz tuttuğu hazinelerdir. Dereler, bölgenin iklim şeklinde önemli etkileri olan, ısıyı kontrol eden, dengeleyen doğa hazinelerimizdir. Bu havzaya kazandırılacak milli park statüsüyle içme sularının temiz kalması da yasal güvenceyle temin edilmiş olacaktır.”

 

 


Paylas

About The Author

Comments are closed.