Monday 24th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

ADALET BÖYLE BİR ŞEY !

Mahkemenin ‘Hileli’ gerekçesiyle iptal ettiği ÇED raporunu basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna duyuran Arhavi halkını ‘mihrak’ olarak niteleyip alternatif olarak ‘İş adamına sahip’ çık mitingi düzenleyen Arhavi Belediye başkanı, söz konusu iş adamının HES inşaatını mahkemenin kararıyla mühürlemek zorunda kaldı.

Kamuoyunda “ÇILGIN HES” olarak bilinen Kavak HES inşaatının imar planının da mahkeme kararıyla iptal edilmesi, ÇED iptal kararına rağmen imar planını iptal etmeyen Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu’nu da sonunda dize getirdi. HES projesini mahkeme kararlarıyla iptal ettiren halkının yanında yer almaktansa ‘İşadamına Sahip çık’ sloganıyla Kavak HES firmasının sahibi Mehmet Nazif Günal’ın (MNG) yanında yer alan Başkan Hekimoğlu, mahkemenin kararını uygulayarak iki ayrı şantiye sahasını İmar Kanununu 32. ve 42. Maddelerine göre mühürletti. Önümüzdeki günlerde, inşaatta yapılmış çalışmalar yine mahkeme kararıyla yıkılacak.

Arhavi Doğa Koruma Platformu (ADOKOP) bileşenleri,  Arhavili iş adamı tarafından yapılmak istenen Kavak HES projesine karşı açtığı davayı kazanmış ve ÇED raporunu iptal ettirmişti. Arhavi halkı, HES karşıtı eylemle mahkemenin ÇED iptal kararını kamuoyuna duyurmuştu. Arhavi Belediye Başkanı Çoşkun Hekimoğlu ise yanına partilileri alarak “Arhavi işadamına sahip çıkıyor” mitingiyle MNG Holdinge sahip çıkmıştı. Bu arada projenin yapılacağı araziler ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun aldığı acele kamulaştırma kararları da Danıştay tarafından iptal edildi, inşaat durdu.

Tüm bu gelişmeler sonucunda ADOKOP, Arhavi Belediyesi’ne başvurarak imar izninin ÇED raporu doğrultusunda verilmiş olduğu ve yasa gereği imar planının iptal etmesi gerektiği yönde yazılı ve sözlü başvurularda bulundu. Ancak Arhavi Belediye Meclisi, AK Partili üyelerinin oyları ile bu talebi ret etti. Bunun üzerine imar planlarının iptali için Yaşar Abay ve Atilla Küçükkaya adındaki vatandaşlar ayrı ayrı iptal davası açtı. Rize İdare Mahkemesi, projenin belediye sınırları içerisinde kalan bölümüne ait imar planlarını iptal etti. Abay ve Küçükkaya, ortak bir dilekçe ile Arhavi Belediye Başkanlığına başvurarak, projenin belediye sınırları içerisinde başlatılan Santral ve Yükleme Havuzu inşaatlarının mühürlenmesini ve yıkım kararı verilmesini talep etti. Kavak HES projesi lehinde Ağustos 2015 de basın açıklaması da yapmış bulunan Arhavi Beldeye Başkanı Çoşkun Hekimoğlu, artık hukuken kaçacak yeri kalmadığı için, bu taleplere uymak zorunda kaldı ve HES inşaat sahalarını zabıta gücü ve imar müdürü aracılığı ile mühürletti.

Arhavi Doğa Koruma Platformu bileşenleri, “Mühürleme işleminin yargı kararının zorunlu bir sonucu olduğunu ve firmanın bir ay içerisinde gerekli imar planı ve ruhsat işlemlerini tamamlayamaması halinde, İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince proje hakkında yıkım kararı da alınarak, projenin santral ve yükleme havuzu bölümlerinde yapılan imalatların yıkılması ile arazilerin arazinin eski hale getirilmesi gerektiğini, yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını “ açıkladı.

adaletböylebirşey1-a

adaletböylebirşey2-a


Paylas

About The Author

Comments are closed.