Saturday 18th May 2024,
Arhavi – Arhavizyon

BURSA’DA BİR LAZ KÖYÜ ; ” ŞÜKRİYE “

Bursa Gemlik’ten 14 km uzaklıkta, Umur Bey yolu üzerinde Katırlı Dağları eteğine yerleşmiş şirin laz köyü. 1877 Osmanlı’nın savaşa girmesiyle Artvin/Borçka Kosterel Köyü (Demirci Köyü)’nden göç ettirilerek buraya yerleşmişler.

Önce Gemlik ilçesine yerleşen köylüler, sivrisinekten kaçarak Şükriye Köyü’ne yönel­mişler. Hayvancılıkla geçinen köylüler, etin bozulmayacağı dağ eteklerini tercih ettikleri bir rivayete göre söyleniyor. Karadeniz Kültürünü tam anlamıyla yaşayan ve örf adet geleneklerine bağlı yaşam süren köylüler günümüze kadar bu özelliklerini taşımışlar.

60 hane ile bu köyde yaşamlarını sürdüren köylüler hayvancılığın yanı sıra zeytin işi ile de uğraşıyorlar. Köyde eğitim gören çocukların azlığı taşımalı sisteme dönüşmüş.

Her yıl düzenli olarak bir araya gelerek şenlik düzenliyorlar. Özellikle laz kültürü­nün bir parçası olan tahta arabalarla yarış, bu köyde de sürdürülü­yor. Dernek Başkanı Yaşar Behçet Subaşı “Köyümüz sakin ve dinlenmek için ideal bir yerdir. Biraz eğlence, biraz kültür görmek is­teyenlere kapımız açık­tır. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Şükriye Köyü Derneği Yönetim Ku­rulu Başkanı Yaşar Behçet Subaşı, Üyeler Nurettin Balyamaz, Hüseyin Gedik, Nadir Subaşı, Mustafa Balye­mez, Hasan Baykal, Mahmut Baykal tara­fından organize edilen şenlik geçmişi hatırla­tarak gençleri bir arada tutma çabasıdır. Laz Köyü’ne ilgi çevre il ve ilçelerden oldukça faz­la.


şükriyeköyü-2

şükriyeköyü-3

şükriyeköyü-4

şükriyeköyü-5


Paylas

About The Author

Comments are closed.