Tuesday 25th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

CERATTEPE’YE DANIŞTAY KARARI !.

Artvin’in Cerattepe mevkiinde yapılması planlanan madencilik faaliyeti için
Danıştay kararını açıkladı. Artvin’in yok oluş ve insansızlaştırma projesi olan
“Cerattepe’ de madencilik projesine” karşı Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde açılan
en büyük çevre davasında Rize İdare Mahkemesi’nin “madencilik yapılabilir”
yönündeki kararı ne yazık ki Danıştay tarafından onandı.
YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ’NİN AÇIKLAMASI
“Çok mu şaşırdık! Tabii ki HAYIR… Ama en azından aynı Danıştay’ın 2009 ve
2015 yılında verdiği “Cerattepe’ de Madencilik Yapılamaz” kararlarına dayanarak
ÇED iptal kararı verebileceğini ümit etmiştik. Şaşırmadık, çünkü; şirketler lehine delikdeşik
edilen Maden Kanunu ve ÇED Yönetmeliği, sürekli değiştirilen hakimler,
Cengiz’in istediği şekilde karar verilene kadar tekrar edilen keşifler ile bilirkişi raporları
ve Artvin İl genelinde OHAL’e ek olarak uygulanan adeta sıkıyönetim yasakları ile bu
“kararın” geleceği belliydi.
Ama bu mücadelenin burada bitmeyeceğini bizler gibi onlar da biliyor.. Bu
kadar karşı güce ve Bizans oyununa karşı Artvin Halkının 25 yıllık destansı Cerattepe
savunması diğerlerinde olduğu gibi Cengiz şehrimizden gidene kadar devam
edecektir..
Danıştay’ın sadece bir-iki cümle ve herhangi bir gerekçe göstermeden vermiş
olduğu bu yanlış kararı kamuoyuyla üzüntüyle paylaşıyor ve en yakın zamanda daha
geniş bilgilendirmenin yapılacağını tüm Artvinlilere ve bizimle bu mücadelede yer
alan güzel ülkemizin tüm çevre dostlarına duyuruyoruz”.

Haber: Hayati Akbaş


Paylas

About The Author

Comments are closed.