Monday 17th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

ÇILGIN HES’TE ARHAVİ BELEDİYESİ YANLIŞTAN DÖNMÜYOR

Vatandaşın suyuna, Belediye Başkanı’nın işadamına sahip çıktığı Çılgın HES’te Belediye yanlıştan dönmüyor…

Arhavi Belediyesi, ÇED olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edilen   ÇILGIN HES’ in,  artık hukuken geçerliliği olmayan imar planını iptal etmiyor.

Arhavi Belediye Başkanlığı, Rize İdare Mahkemesi’nin “hileli” ve 7 ayrı noktada “hukuka aykırı” bularak ÇED olumlu kararını iptal ettiği “Kavak I-II Regülâtörleri ve HES” projesinde yanlıştan dönmüyor. Belediye Başkanlığı, mahkemenin iptal kararına rağmen artık hukuken geçerliliği olmayan ÇED raporuna dayanarak Kavak HES için yaptığı imar planı değişikliğini iptal etmemekte ısrar ediyor. Daha önce imar planı değişikliğinin iptali yönünde yapılan başvurunun değerlendirilmediğini söyleyen Arhavi Doğa koruma Platformu üyeleri, 5 Kasım günü yapılacak Belediye Meclis toplantısında son kez konuyu gündeme getireceklerini, mahkeme kararına rağmen işlem yapılmaması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Arhavi Doğa Koruma Platformu üyesi çok sayıda Arhavili vatandaş ve içlerinde İSTAD ve Ankara’daki Arhavililer Vakfı’nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşları, Eylül ayı içerisinde Arhavi Belediye başkanlığına başvurarak, Kavak HES projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararının iptal edilmesi sonrasında belediye sınırları içerisindeki alanlarda Kavak l ve ll HES için yapılan imar düzenlemesinin eski hale getirilmesini talep etmişti.

Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Arhavi Doğa Koruma Platformu bileşenleri, “İmar planı değişikliğinin iptali konusunda talebimizi Ekim ayı toplantısında gündeme alan Arhavi Belediye Başkanı, ‘Danıştay sürecinin beklenmesi gerektiği’ şeklinde hukuka aykırı bir yorum ile konu oylanmadan meclis oturumu kapatmıştı. Arhavi Doğa Koruma Platformu bileşenleri olarak, Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında konu gündeme alıp yargı kararının gereği yapmaması halinde,  İç İşleri Mahalli idareler Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. 5 Kasım Belediye Meclisi toplantısına kitlesel olarak katılacak, konu hakkında söz isteyeceğiz.” dediler

Arhavi halkı, mahkeme kararının yerine getirilmesi için Arhavi Belediye Başkanlığı’na gönderdiği dilekçesinde talebini şöyle dile getirdi:  Kavak I-II Regülatörleri ve HES projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali için açılan ve Rize İdare Mahkemesi’nde 2013/161 esas numarası ile görülen davada, mahkemenin 18/09/2014 tarihinde verdiği 2014/522 sayılı karar ile, “ÇED Olumlu” kararı yedi ayrı noktada tespit edilen hukuka aykırılıklar nedeni ile iptal edilmiş bulunmaktadır. Karar Belediye Başkanlığınıza iletilmiştir. Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği bu iptal kararı sonrasında  Kavak HES Projesi hakkında  verilen ÇED olumlu kararının   hukuken  ortadan kalkması sonucunda, ülkemizde yürürlükte bulunan Anayasa’nın 138’inci maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve  03.10.2013 tarih ve 28784  sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince hukuken Kavak I-II Regülatörleri ve HES projesi hakkında ÇED Olumlu kararı verilmesi öncesi duruma dönülmüş bulunulduğu  ve ÇED Olumlu kararı dayanak yapılarak alınan diğer idari işlemlerin iptal edilmesi ve önceki duruma geri dönülmesi gerektiği çok açık bulunmaktadır. “


Paylas

About The Author

Comments are closed.