Wednesday 19th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

9 NİSANDA DERELER ANKARA’YA AKACAK

 

Yerli ve uluslararası şirketler, ülkemizin dört bir yanında büyük bir yağma hareketi yürütüyorlar. Paranın gücüne iman edenler, doğamıza ve yaşam alanlarımıza el koymak istiyor. Suyumuz, madenlerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız, yasa ve yönetmeliklerle sermaye sahiplerine devrediliyor.  Hidroelektrik santral (HES) projeleriyle, termik santrallerle, nükleer santrallerle, maden aramalarıyla, mera, kıyı ve orman kanunlarıyla insanca yaşam hakkımız elimizden alınıyor.  Hayatlarımız sermaye sahiplerinin insafına teslim ediliyor. Atalarımızın, dedelerimizin yüzyıllardır koruyup kolladığı, bizlere emanet ettiği yaşam alanlarımızdan göçe zorlanarak yurtsuzlaştırılıyoruz…

 

Bütün bu saldırılar, bulunduğu her yerde yerel halkın direnişiyle karşılaşıyor. Mücadelenin gücü bütünleşerek çoğalıyor! Ancak, yaşam alanlarımıza, suyumuza, toprağımıza göz koyanlar durmuyor!.. Bütün Dereler Ankara’ya Akacak! 

Anadolu’nun her su gözesi satışa çıkarıldı. Sularımız binlerce yıldır hayat verdiği coğrafyada artık satılık bir mal gibi görülüyor. 

Yaşamın temeli olan SU, siyasi iktidar ve sermaye gurupları için kar ve rant aracı olarak görülebilir. Ama bizim için YAŞAMIN ta kendisidir.

SULARIMIZA, Derelerimize, Vadilerimize, Doğal Yaşam Alanlarımız yapılan bu vahşi saldırıları durdurmak, yağma ve rant yasaları çıkaranları uyarmak için Ankara’ya geliyoruz…

Bu çağrı, paranın saltanatına karşı Derelerin Kardeşliğine inananların çağrısıdır.  Bu çağrı, derelerimize el koymak isteyenlere karşı, su ve yaşam hakkı mücadelesi verenlerin çağrısıdır!    Bu çağrı, Anadolu’ya can veren bütün akarsulardan, vadilerden, derelerden Ankara’ya akma çağrısıdır!  SULARIMIZIN satılmasına, tarihimizin ve kültürümüz yağmalanmasına, bugünümüz ve yarınımızın çalınmasına karşı 9 Nisan 2011 Cumartesi günü Ankara’da buluşalım…  Yaşamı Savunanlar Ankara’ya!.. 
Derelerin Kardeşliği Platformu olarak bu çağrıyı, sermayenin başlatmış olduğu bu yağma hareketinin karşısında mücadele eden herkese yapıyoruz!

Bu çağrıyı, suyun ticarileştirilmesine karşı mücadele eden, toprak, su ve yaşam mücadelesi veren tüm yaşam savunucularına yapıyoruz!

Bu çağrıyı, nükleerle, termikle, maden lisanslarıyla, mera ve ormanların talanıyla yaşam alanları saldırı altında olan bütün dostlarımıza yapıyoruz!

Şimdi, mücadele ederek, doğayı ve yaşamı savunanların gücünü, kararlılığını gösterme zamanıdır!..

Şimdi, yüzyıllardır doğal yaşam alanlarımıza, yaşadığımız coğrafyaya, bizlere ve doğaya can veren derelerimiz, ırmaklarımız ve nehirlerimiz gibi çağlayarak akma zamanıdır!  Su Yaşamdır, SATILAMAZ…

Dereler özgürdür, özgür akacak!..”

 

 


Paylas

About The Author

Leave A Response