Tuesday 25th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

HOPA’DA 1 MAYIS ÇOŞKUSU YAŞANDI

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Hopa ilçesinde Cumhuriyet Meydanında coşkulu bir şekilde kutlandı. KESK tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlamalarına katılan gruplar Yanmış Köprü’de toplandı. Burada KESK, Eğitim-Sen, Halkevleri, SES, Liseli Genç Umut, Hopa Öğrenci Kolektifi, Hopa Dayanışma Evi, HDP, Dev-Lis Koordinasyonları grupları oluşturdukları kortej ile sloganlar atarak Hopa Cumhuriyet Meydanına geldiler.

HDP Eşbaşkanlarından Yılmaz Topaloğlu, HDP Artvin Milletvekili adayları Recep Demirci ve Av. Celal Osmanağaoğlu’da mitinge katılanlar arasındaydı.

 “Her yer Taksim, Her yer Direniş, Yaşasın 1 Mayıs” sloganları altında Cumhuriyet meydanında toplanan katılımcılar burada da 1 Mayıs içeren sloganlar atmaya devam ettiler.

Cumhuriyet meydanında ki kutlamalar tertip komitesi tarafından programlandığı gibi Devrim Şehitleri ve 1 Mayıs’ta hayatlarını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılması ile başladı.

Daha sonra KESK-EğitimSen adına İbrahim Göktürk bir konuşma yaparak 1 Mayıs tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Göktürk konuşmasında şunları söyledi. “Selam olsun bu daha başlangıç, mücadeleye devam diyen parasız eğitim, parasız sağlık, kamusal hizmet diyen emekçilere, selam olsun yasaklara, baskılara, saldırılara alanlarda göğüs gerenlere, eve hapsedilmeye karşı sokağa çıkan kadınlara, sansüre direnen basın emekçilere, Selam olsun son dersini alanlarda barikatın önünde direnerek veren ve bize direnişi öğreten Metin Lokumcunun emekçi yoldaşlarına, selam olsun Taksim’e, Taksim’de dövüşene-düşene bin selam olsun.

“1Mayıs uluslar arası birlik mücadele ve dayanışma gününe hoş geldiniz. Yoldaşlarımız şu anda Taksim’e girmek için mücadele veriyor ve bizler biliyoruz ki bu mücadele kaçınılmaz zaferi beraberinde getirecektir.

Bu yıl işçi sınıfının uluslar arası birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı 125 kez alanlarda kutluyoruz.

Bugün 1 Mayıs 2015’te kol kola omuz omuza sözümüzü ve türkülerimizi söylüyor, 1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996’da yitirdiğimiz emekçileri anıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de milyonlarca işçi-emekçi ve ezilen halklar2015 1 Mayısına çalışma ve yaşam şartlarının giderek ağırlaştığı, işsizliğin, güvencesizliğin arttığı koşullarda giriyor. Sermayenin hanesine daha fazla sömürü ve kar yazan emperyalist-kapitalist sistem, emekçi sınıflar ve ezilen halklar için daha çok yoksulluğa, işsizliğe, açlığa, savaşa ve ölüme neden oluyor.

Tüm emek düşmanı sermaye iktidarları gibi AKP’de yan yana gelmemizden, birlik olmamızdan korkuyor. Bunun için işçileri, emekçileri sermayeye köle, halkı diktasına biat eden kul haline getirme hedefinde tüm ustalığını göstermeye devam ediyor.

AKP emek düşmanlığını gizlemenin yolunu, kamu emekçisiyle, işçiyi,işçiyle işsizi,esnafla çiftçiyi, kadınları, gençleri karşı karşıya getiren politikalarında,  anti demokratik baskıcı rejimini sürdürebilmenin yolunu ise aramızdaki dil, din, etnik, kültür,mezhep farklılıklarını kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı siyasetini beslemek için kurduğu yeni komplolarda arıyor.

Biz işsizliğin, yoksulluğun pençesinde kıvranırken ülkeyi trilyonluk kaçak sarayından Anonim Şirket gibi yönetmek, İç Güvenlik yasasıyla meşrulaştırmaya çalıştığı baskı ile zordan beslenen yolsuzluk ve rüşvet düzenini “Türkiye’ye özgü başkanlık sistemi” ile taçlandırmak için çalışıyor.

Bu yüzden kıdem tazminatımıza, örgütlenme hakkımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Göktürk konuşmasında sonunda “Artık yeter, baskı ve sömürüye dayalı iktidarına biat edeni “makul vatandaş”, karşı çıkanı “makul şüpheli” sayarak hukuk ve adaleti rafa kaldıranlara,

Grevli gerçek toplu sözleşme hakkımızın, örgütlenmeve siyaset yapma hakkımızın yok sayılmasına, devlet ve sermayeden bağımsız sendikal hareketi yok edilmeye çalışılırken, iktidarın gölgesinde hormanlayarak büyüttüğü Truva atı konfederasyon yönetiminin altına imza attığı satış sözleşmeleri ile açlık sınırına yakın yoksulluk sınırına uzak bir maaş dayatılmasına, mezarda emekliliğe tahammülümüz kalmadı. Yaşasın sınıf mücadelemiz, yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın KESK” diye bitirdi.

Daha sonra tertip komitesi adına konuşma yapan Kamil Ustabaş, Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkenin kurucu özneleri olarak 1977’nin mücadeleci ruhu ve kararlılığıyla geçtiğimiz 1 Mayıs’tan ve özellikle de Haziran’dan beri sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde, okullarda, yoksul mahallelerde, her yerde AKP iktidarının baskıcı faşist yönetimine karşı mücadele ettiklerini, İş başında yaşamak için ölümüne çalıştırılmak, iş kazaları adı altında iş cinayetlerine kurban olmak, 10 bin asgari ücreti bir ayakkabı kutusuna sığdıranlar tarafından daha fazla aşağılanmak, Kıdem tazminatımıza leş kargaları gibi saldırılarak talan ettirmek, Taşeron çalıştırmayla, özel istihdam bürolarıyla, esnek çalıştırmayla, sözleşmeli personel uygulamalarıyla köleliğe mahkûm edilmek, Fabrikada, okulda, hastanede, atölyede, işyerlerinde, medyada, bankada, plazada, ambarlarda çalışırken yakalarımızın rengiyle, statülerimizle ayrıştırılıp güvencesizlikte birleştirilmek, istemediklerini söyledi.

Ustabaş konuşmasının sonunda “Savaş, Zulüm Ve Talan Düzenine Karşı Emek, Barış, Eşitlik, Özgürlük Ve Adalet” şiarıyla, • Sömürüsüz, savaşsız, barış içinde bir Türkiye için, • Bize reva görülen açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe, savaşa ve sömürüye karşı, geleceğimize sahip çıkmak için, • Aralarında emek ve demokrasi mücadelesi verdikleri için tutuklanıp cezaevlerine konanların özgürlüklerine kavuşması  • Sömürüye, yoksulluğa, faşizme, gericiliğe, emperyalizme karşı birlikte mücadeleyi büyütmek için,  Başta Taksim 1 Mayıs Alanı olmak üzere ülkenin dört bir tarafında tüm mağdurlarla, yoksullarla, dışlananlarla,  işsizlerle, işçilerle, mimar ve mühendislerle, aydınlarla, sanatçılarla, kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, basın emekçileriyle 1 Mayıs alanlarında 1 Mayıs alanlarını, milyonların adalet isteğinin kürsüleri haline dönüştüreceğiz ve taleplerimizle, rengârenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla, tarihten gelen ve uluslararası hukukun onayladığı hakkımızı kullanacağız… Yaşasın 1 Mayıs”

Yapılan konuşmaların ardından alanda topluca halaylar çekilip horonlar oynanması ile kutlamalarda sona erdi.

Haber: Hayati Akbaş-Hopa

hopa1mayıs-1-a

hopa1mayıs-2-a

hopa1mayıs-3-a

hopa1mayıs-4-a

hopa1mayıs-5-a


Paylas

About The Author

Comments are closed.