Saturday 02nd March 2024,
Arhavi – Arhavizyon

İŞLENEBİLİR KAYNAKLARIMIZ RANTÇILAR İÇİN DEĞİL HALK İÇİN OLMALI..

Rekare 21 Nisan 2023 Haberler İŞLENEBİLİR KAYNAKLARIMIZ RANTÇILAR İÇİN DEĞİL HALK İÇİN OLMALI.. için yorumlar kapalı

CHP Artvin Milletvekili adayı Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu  “Benim bir hayalim var. Bu hayal; doğal varlıklarımızı korurken, işlenebilir kaynaklarımızı da rantçılar için değil halkımızın huzuru, refahı, işi ve aşı için sürdürülebilir olarak planlamak. Ben bu hayal için yola çıktım” açıklaması yaptı.

Kurdoğlu açıklamalarına şöyle devam etti: Doğa da halk da kazanacak! Peki nasıl yapacağız?

Orman köyleri ve kırsal nüfusun sürdürülebilir tarım/onarıcı tarım ve ekoturizm olanaklarının akılcı planlamalarla yönetilmesini sağlamamız gerekiyor.

Bu çalışmaların mutlaka sivil toplum ve yerel halk ile birlikte planlamada ve yönetimde katılımcılık ile başarılabileceğini; ancak böyle sürdürülebilir kaynak yönetiminin tesis edilebileceğini düşünüyorum ve bu doğrultuda çalışacağım.

Bunun için:

• Biyolojik çeşitliliğin en verimli biçimde hangi alanları ve nasıl korunması gerektiğini belirleyen Sistematik Koruma Plânlamasına hızla geçilecek projelerin uygulanması,

• Doğa koruma kurumlarının şimdi olduğu gibi farklı bakanlıklarda değil tersine tek bir çatı altına alınması,

• Her türlü yatırımın Çevresel ve Sosyal Etkilerini gerekli yeterlilikte denetleyecek ve bağımsız kurumlarca fonlanacak yeni bir ÇED Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi,

• Akademik müfredata doğa bilimleri haricindeki disiplinler için sürdürülebilir kaynak yönetimi ya da benzer içerikte derslerin konması,

• Ormanlarda kent kurulması yerine kentlerde orman kurulmasını teşvik edecek yaklaşımların ve yeşil alt yapının hayata geçirilmesinin sağlanması özet olarak önceliklerimiz olacak”.

Haber : Hayati Akbaş


Paylas

About The Author

Comments are closed.