Saturday 20th July 2024,
Arhavi – Arhavizyon

KAMİLET MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ..ARTIK HUKUKEN ŞİRKET VADİYE GİREMEZ…

Edinilen bilgilere göre Kamilet de Taşlıkaya HES projesi için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yol yapılması için verilen 190 sayılı iznin süresi bitti.Yapımcı firmanın imar planları olmadan başlattığı yol inşaatı, Cengiz Velimahmutoğlu, Refik Lakerta ve Hasan Sıtkı Özkazanç tarafından Rize İdare Mahkemesinde açılan   ve imar planları olmadan Kamilet Vadisinde yol yapılamayacağını iddia eden dava sonucunda Rize İdare Mahkemsinin verdiği yürütmeyi durdurma kararı sonucunda durdurulmuş idi.Mahkeme yürütmeyi durdurma kararından  sonra imar planı olmadan başlatılan yol inşaatını iptal etmiş  idi.

Yolun durdurulması sonrasında Eyner Enerji Firmasının  hazırladığı imar planları,  Artvin İl Genel Meclisinde AKP li meclis üyelerinin oyları ile, yaygın tepkilere karşın 10 Ocak 2014 de kabul edilmiş ise de  imar planlarının  ÇED Raporundaki proje ile uyumlu olmaması nedeniyle itirazlar yapılmış ve   bu şekli ile imar planlarının  onaylanmasının ilgili yasalara aykırı olduğu yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün verdiği olumsuz görüş yazısı üzerine Artvin İl Genel Meclisi tarafından  imar planlarının   uygulaması 21 mart tarihindeki oturumda mecburen askıya alınmıştı.

Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri imar planlarının uygulamasının askıya alınmasının yeterli olmadığı, ÇED Raporundaki proje ile uyumlu olmayan imar planalarının iptal edilmesi gerektiği gerekçesi ile Rize İdare Mahkemesinde, imar planlarının tümüyle iptal edilmesi geretiği gerekçesi ile yeni bir dava daha açmış olup, bu davada henüz bir karar verilmemiş bulunmaktadır.  Önümüzdeki bir ay içerisinde bir karar beklenmektedir.

kamilet 3-A

Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri ayrıca verilen orman iznin iptali için de dava açmış olup dava devam ederken,Orman Bölge Müdürülüğü’nün sondaj yolu yapılması için verdiği 190 sayılı kesin  iznin süresi 8 Mayıs 2014 tarihinde bitmiş olup, bir dönem silahlı kişilerce Vadi girişini denetleyen ve vadiye insan girişini engellemeye  çalışan HES yapımcısı firmanın Kamilet’deki varlığı tamamen hukuk dışı bir konuma gelmiş bulunmaktadır.


Paylas

About The Author

Comments are closed.