Monday 17th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

KAVAK HES PROJESİNİN ORMAN İZNİ DE MAHKEMECE İPTAL EDİLDİ..

Rize İdare Mahkemesi, Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri tarafından Kavak HES projesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen orman izninin iptali için açılan davada, proje hakkında verilen ÇED Olumlu kararının iptal edilmesini gerekçe göstererek orman izinlerinin de yürütmesini durdurdu.

Arhavi Doğa Koruma Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, benzer bir durum Arhavi Belediyesi tarafından onaylanan imar planları için sözkonusu olup, imar planlarının onanması öncesinde sunulan ÇED belgesinin iptal edilmesi gerekçe yapılarak imar planlarının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi Arhavi Belediye Meclisi’nde devam ediyor. Platformdan yapılan açıklamada “Rize İdare Mahkemesi’nin orman izni verilmesi öncesinde sunulan ÇED belgesinin hukuken geçerli olmadığının anlaşılması üzerine verdiği orman izninin yürütmesini durdurması kararı, Arhavi Belediyesi için emsal niteliğinde bir karardır. Kavak HES projesinin imar planlarının onanması işlemi öncesinde sunulan ÇED belgesinin hukuken geçerli olmaması nedeniyle imar planlarının iptal edilmesi gerektiği bir kere daha yargı kararı ile belirlenmiş bulunmaktadır. Arhavi Belediye Başkanlığı Eylül ayından bu yana yapılan başvurulara rağmen imar planlarını iptal etmemekle suç işlemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Konu hakkında Arhavi Doğa Koruma Platformunun yaptığı açıklama aynen şöyle;

“Kamuoyunda “Çılgın HES” olarak bilinen ve Arhavi İlçesi Belediyesinin imarlı alanı içerisinde bazı proje unsurları da bulunan Kavak HES projesi hakkında verilen çed olumlu kararı, Eylül ayı içerisinde Rize İdare Mahkemesi tarafından yedi ayrı noktada görülen uygunsuzluklar nedeniyle iptal edilmişti.

Rize İdare Mahkemesi, Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri tarafından Kavak HES projesi için verilen orman izininin de iptali için açılan ve halen devam eden davada Orman Genel Müdürülüğü tarafından verilen orman izninin yürütülmesini, proje hakkında verilen ÇED Olumlu kararının iptal edilmesini gerekçe göstererek durdurdu.

Rize İdare Mahkemesinde 2014/468 esas numarası ile yürüyen davada verilen yürütmeyi durdurma kararında “anılan proje kapsamında orman izin başvuru dosyasına sunulan 15/11/2012 tarih ve 2750 sayılı ÇED belgesinin Mahkememiz’in 18/09/2014 tarih ve E:2013/161, K:2014/522 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine hukuken geçerli bir ÇED belgesi ile müracaatta bulunulmadığı anlaşıldığından , davalı idarece kesin izin oluru verilmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.” ifadeleri kullanıldıktan sonra, “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; Devletin hüküm ve tasarufunda bulunan ormanlık alanda alanda hukuka aykırı olarak faaliyete geçilebileceğinden” gerekçesi ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen kesin olur işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Benzer bir durum Arhavi Belediyesi tarafından onaylanan imar planları için sözkonusu olup, imar planlarının onanması öncesinde sunulan ÇED belgesinin iptal edilmesi gerekçe yapılarak imar planlarının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi halen Arhavi belediye meclisinde devam ediyor.Rize İdare Mahkemesi’nin orman izni verilmesi öncesinde sunulan ÇED belgesinin hukuken geçerli olmadığının anlaşılması üzerine verdiği orman izninin yürütmesini durdurması kararı, Arhavi belediyesi için emsal niteliğinde bir karardır.Kavak HES projesinin imar planlarının onanması işlemi öncesinde sunulan çed belgesinin hukuken geçerli olmaması nedeniyle imar planlarının iptal edilmesi gerektiği bir kere daha yargı kararı ile belirlenmiş bulunmaktadır.Arhavi Belediye Başkanlığı Eylül ayından bu yana yapılan başvurulara rağmen imar palnlarını iptal etmemekle suç işlemektedir.

Arhavi Belediye Meclisinin olağan Ocak ayı meclis toplantısı 7 Ocak 2014 tarihinde yapılacak olup, bu toplantıda meclis imar komisyonunun raporu okunarak değerlendirilecek ve iptal talepleri hakkında bir karar verilecektir.Rize İdare Mahkemesinin aynı proje için verilen orman izninin yürütmesini durdurması kararı sonrasında, Arhavi Belediye Meclisi’nin hukuken geçersiz bir ÇED belgesi dayanak yapılarak onaylanmış olan imar planlarını iptal etmesi hukuki bir zorunluluktur. Bu hukuku zorunluluğun yerine getirilmemesi durumunda belediye meclisi üyelerinin her biri suç işlemiş olacaktır.Platform olarak uyarımızı şimdiden yapıyor ve hukukun gereğinin yapılması için bir kere daha çağrıda bulunuyoruz”

çarmat-1-a


Paylas

About The Author

Comments are closed.