Friday 14th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

MAHKEME, KAMİLET İÇİN ARTVİN İL MECLİS KARARINI ” KAMU YARARI YOKTUR” GEREKÇESİ İLE İPTAL ETTİ.

Son günlerde özellikle AK Partili bazı üyelerin Kamilet Vadisindeki Taşlıkaya HES in durdurulduğu ve bu vadinin rahat bir nefes aldığı şekli ile gerek medyada gerekse  sanal ortamlarda  seçim öncesi Arhavi halkına şirin görünme  beyanları yapması üzerine Arhavi Doğa Koruma Platformu ( ADOKOP) bir  basın açıklaması yaptı. Bu konuda AK Parti İlçe örgütünün iki yüzlü davrandığını belirten platform, ayrıca AK Parti İl Meclis Üyesi Hakkı Aytolan’ı da istifaya davet etti. Adokop tarafından yapılan açıklama aynen şöyle:

“Artvin Halkına ve Kamuoyuna önemle duyurulur!

Mahkeme, bir kez daha Artvin İl Genel Meclisinin kararını hukuk ve mevzuata aykırı buldu ve bu onayda ‘KAMU YARARI YOKTUR’ dedi.

Mahkeme kararıyla, bir kez daha ‘ihanet’ ortaya çıkarılmıştır. Kahrolarak gördük ki, bizden aldıkları ‘oy’la bizi değil İŞ ADAMINI TEMSİL ETMİŞLER. ARHAVİ HALKININ, YANİ KAMU YARARINI DEĞİL İŞ ADAMININ YARARINI GÖZETMİŞLER!
Bu nedenle Kamilet Vadisinde yapılması planlanan Taşlıkaya HES Projesi Nazım ve Uygulama İmar Planını 10 Ocak 2014 tarihinde onaylayan ve bu onayda İMZASI OLAN ARTVİN İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ. İSTAFA EDEBİLMEK DE BİR ONURDUR! BİZ KAMİLETİ ‘TALANDAN’ KURTARDIK SİZ DE BARİ ONURUNUZU KURTARIN…

BİLİNDİĞİ GİBİ, Kamilet Vadisinde yapılmak istenen Taşlıkaya HES projesine karşı 2013 yılı Temmuz ayında Arhavi’deki tüm sivil toplum örgütleri ve partiler, Belediye Başkanı da dahil olarak bir araya gelmiş ve ortak bir deklarasyona imza atarak Kamilet’te HES’e izin verilmeyeceği AÇIKLANMIŞTI.

Firma, proje alanına ulaşım sağlamak üzere yol inşaatına başlamış, Arhavi Doğa Koruma Platformu öncülüğünde vatandaşların açtığı dava sonucu, yol inşaatı imar planları olmadan yol yapılamayacağı gerekçesi ile durdurulmuştu. Bunun üzerine yapımcı firma tarafından proje ile ilgili imar planları hazırlanarak Artvin İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ocak ayı toplantısına getirilmişti. Bir yıl önce HES projesine karşı yayınlanan deklarasyon ile sağlanan “Yeşil Birlik” bu aşamada bozulmuştu.

Üstelik bu deklarasyona imza veren İl Genel Meclisinin AK Partili üyesi Hakkı AYTOLAN da hem kendi imzasına hem de ARHAVİ HALKINA İHANET EDEREK imar planlarının onayı yönünde oy kullanmıştı. Nazım İmar ve uygulama planı, Artvin İl genel Meclisinin Ak Partili üyelerinin oyları ile kabul edilmişti.

MAHKEME: HUKUKA VE MEVZUATA AYKIRI VE KAMU YARARI YOK

PEKİ, Rize İdare Mahkemesi, şelaleleri, doğal yaşlı ağaçları, endemik bitkisi ve canlılarıyla Dünya’da korunması gereken 100 bölgeden biri olan Kamilet Vadisi’nde yapılmak istenen Taşlıkaya HES Projesi imar Planı neden iptal etti?
İşte bilirkişi raporları doğrultusunda Mahkemenin verdiği kararın özeti (isteyen ekteki tam metni okuyabilir):
Dava konusu işlemin onaylandığı tarihte yürürlükte olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde imar planı “İnsan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak her türlü ve ölçekteki planın, bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağı belirlenmektedir” demektedir. İmar planı bu amacı gerçekleştiren en önemli hukuk evrakıdır.

Artvin İl Genel Meclisi kararıyla onanan Nazım ve Uygulama İmar Planının; imar mevzuatına, şehircilik ve eşitlik ilkelerine, planlama tekniklerine ve hukuka aykırı bulunmuştur.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda belirtilen koordinatlar ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanan Nazım ve uygulama imar planı koordinatları aynı değil. ÇED raporunda izin verilen alan dışında planlama yapıldı.
ÇED raporundaki proje koordinatları değiştirildi ancak imar planının revize edilmedi.

ÇED raporundaki proje koordinatları ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün verdiği izin koordinatları, dava konusu imar planı ile uyumlu değildir.

Santral Alanı için getirilen plan kararları ile verilen koordinatlar uyuşmuyor.

Orman bölge müdürlüğü 6 metre yola izin verirken imar planıyla yönetmeliğe aykırı bir şekilde 10 metre genişlikte bir yola izin verildiği,

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen koordinatlara göre iletim tüneli ile santral çıkışı arasında 225 metrelik cebri boru öngörüldüğü halde imar planında iletim tüneli güzergâhının değiştiği ve cebri boru olmadığı direk iletim tüneline bağlandığı,İmar planı teknik ve usul yönünden hatalı…

Santral alanı için getirilen plan kararı ile verilen koordinatların uyuşmadığı,

ÇED raporunda belirtilen alan dışında plan kararları üretildiği,

İzin alınan koordinatlar ile imar planı koordinatlarının uyuşmadığı ve zaman zaman farklı yerlerden yol planlaması yapıldığı…

ARHAVİ DOĞA KORUMA PLATFORMU MÜCADELESİ

Oysa Arhavi halkı, turizm alanı olarak tasarladığı bu el değmemiş Kamilet Vadisi’ne topyekun olarak HES yapılmasını istememişti. Firma, yayla yolu adı altında yol inşaatı başlatmış, sonra sondaj yolu demiş halkı kandırmaya çalışmıştı.

Önce, Arhavi Doğa Koruma Platformu öncülüğünde vatandaşların açtığı dava ile yol inşaatı durduruldu. Bu kez firma tarafından proje ile hazırlanan imar planları Artvin İl Genel Meclisi’ne 2014 yılı Ocak ayı toplantısında sunuldu. “Yeşil Koalisyonu” bu aşamada bozan İl Genel Meclisinin AK Partili üyeleri, ARHAVİ HALKINA İHANET EDEREK imar planlarının onayı yönünde oy kullandı.

Arhavi Doğa Koruma Platformu üyelerinden, Mehmet Can, Alican Can ve Beyhan Özkazanç tarafından İl Genel Meclisinin kabul ettiği Taşlıkaya HES projesi imar planlarının iptali için de Rize İdare Mahkemesinde iptal davası açıldı. Açılan davada mahkeme tarafından KTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Türk, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kemal Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin Bostancı’dan oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturularak keşif incelemesi yapılmıştır. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu değerlendiren Rize İdare Mahkemesi, onaylanan imar planlarını oy birliği ile iptal etti.

Bu karar ile Kamilet Vadisi bir rahat nefes daha almış ve Arhavililer 2013 yılından beri sürdükleri direnişte hukuk cephesinde bir kazanım daha elde ettiler.

MAHKEME KARARI DOĞRULTUSUNDA TAŞLIKAYA HES PROJESİNİN LİSANSININ DA İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR.
ARHAVİ DOĞA KORUMA PLATFORMU OLARAK MNG’YE BİR KEZ DAHA SESLENİYORUZ:
ARHAVİ’DE HES İSTEMİYORUZ. ARHAVİ’DE TALANA UZANAN ELİNİ ÇEK.

TAŞLIKAYA HES PROJESİNE; HALKINA İHANET EDEREK, KANUNLARI VE MEVZUATI ÇİĞNEYEREK İZİN VEREN, İMZASI BULUNAN ARTVİN İL GENEL MECLİS ÜYELERİNE SESLENİYORUZ:

İSTİFA ET, ARTVİNLİ OLMANIN VERDİĞİ ONURUNU KURTAR!

ARHAVİ DOĞA KORUMA PLATFORMU BİLEŞENLERİNE SALDIRANLARA SESLENİYORUZ:

NOSİŞ MOHTİT (AKILA GELİN) SİYASET HALKA HİZMET ETMEK İÇİNDİR PARTİ ÇIKARLARINA DEĞİL!

Arhavi Doğa Koruma Platformu “


Paylas

About The Author

Comments are closed.