Saturday 20th July 2024,
Arhavi – Arhavizyon

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARINA İPTAL..

Arhavi’de Dikyamaç Köyünde Akıncılar mahallesi karşısında açılmak istenen taç ocağı ile ilgili olarak Prof.Dr. Avni Kuru ve arkadaşlarının açtığı dava sonucunda yürütmesi durdurulmuş idi.

 Mahkeme tarafından yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan bilirkişi raporudoğrultusunda, Rize İdare Mahkemesi ekteki karar ile taşocağı ile ilgili olarak verilen çevresel etki değerlendirmesi yapılmasına gerek olmadığına dair kararı  hukuka ve ilgili mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile iptal etti.

Kararda “anılan faaliyetin çevredeki insan, hayvan ve doğal bitki örtüsü ile yerleşim yerleri üzerindeki olası etkileri gözönüne bulundurulduğunda proje tanıtım dosyasının, usul ve teknik yönlerden yeterli olmadığı, projeye katılan uzman sayısının yeterli olmadığı ve proje kapsamında incelenmesi gerekli olan jeolojik, hidrobiyolojik şartlar ile taş ocağının yakınında bulunan yerleşim yerleri çok fazla dikkate alınmadan hazırlandığı, toz ve gürültü hesaplamalarının yeterli olmadığı, proje sahasındaki çalışmaların ne tür çevresel etkiler meydana getireceği tartışmasının yapılmadığı anlaşıldığından dava konusu 11.08.2008 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denilerek, taş ocağı için verilen ÇED Gerekli Değildir kararı iptal edilmiştir.

 Kararda ayrıca, taşocağının  300-400 m mesafede bulunan Akıncılar Mahallesinin  eski bir fosil heyalan düzlüğü üzerinde kurulduğu, bu tür eski fosil heyelan özelliği taşıyan alanların yakınlarında yapılacak olan dinamit atımları ile yapılacak olan çalışmalarda oluşacak titreşimlerin etkisi ile kitlesel kaymalara (heyelan veya kaya düşmelerine) sebep olabileceği belirtilmiştir.

 Bilirkişi Dikyamaç Taşocağının işletilmesi halinde Akıncılar Mahallesinin heyelan riski  altına gireceğini  tespit etmiş ve iptal kararının nedenleri bu durum  da mahkeme tarafından göz önüne alınmıştır.

DİKYAMAÇ TAŞ OCAĞI 1


Paylas

About The Author

Comments are closed.