Monday 24th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

KESK’E YÖNELİK GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR PROTESTO EDİLDİ

Dün Artvin’de bir belediye çalışanı ve Arhavi’de de bir öğretmenin gözaltına alınması, meslektaşları, bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Arhavi Cumhuriyet Meydanında toplanan KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyeleri, CHP ilçe örgütü, Halkevleri, ÖDP Hopa ilçesi temsilcileri ve vatandaşlar, keyfi tutuklamaların bir AKP Faşizmi olduğunu belirterek sık sık AKP yönetimi aleyhine atılan sologanlarla kesilen bir basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasını Eğitim-Sen  temsilcisi Uğur Sarıcan okudu. Açıklama aynen şöyle;

“AKP’nin “ileri demokrasisi” her gün yaşanan gözaltı ve tutuklama furyası ile devam ediyor. Ancak otoriter, faşizan rejimlerde rastlanabilecek, emek ve demokrasi düşmanlığı üzerine inşa edilen  bu sözde “ileri demokrasiye” muhalefet eden herkes gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.

basınaçıklaması_3A

Son dönemde ülkemizde yaşananlar AKP’nin, yarattığı korku imparatorluğunun gölgesinin ulaşmadığı hiçbir alan bırakmamaya kararlı olduğunu göstermektedir. Tasavvur ettikleri resmi hayata geçirmek için Türkiye’yi hızla tek adam diktasına doğru sürükleyenler; muhalif-demokrat kesimleri cendereye alarak tüm toplumu derin bir sessizliğe mahkûm etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için öğrencileri, avukatları, sendikacıları, gazetecileri, korku imparatorluklarına karşı sesini yükselten herkesi gözaltına almakta hukuksuz isnatlarla tutuklamakta sakınca görmüyorlar.  Kısacası insanca bir yaşam ve demokratik bir ülke isteyen herkesi hedef tahtasına koymaya devam ediyorlar.

basınaçıklaması_2A

Bu çerçevede Konfederasyonumuza ve bağlı sendikalarımıza yönelik baskıların sürekli olarak arttığı, Türkiye’nin dört bir yanında üye ve yöneticilerimize yönelen keyfi gözaltı ve tutuklamalarla kuşatılmaya çalışıldığımız tüm kamuoyunca bilinmektedir. Son bir yıldır ardı ardına yapılan operasyonlar sonucunda bugün toplam 59 yönetici ve üyemizin sendikal faaliyetlerimiz gerekçe gösterilerek tutuklanıp demir parmaklıklar ardına konulması yetmiyormuş gibi dün sabah erken saatlerde aralarında konfederasyonumuz Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman Şimşek’in yanı sıra konfederasyonumuza bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin de olduğu çok sayıda insan gözaltına alınmıştır.

KESK olarak, ne zaman haklarımızı, özgürlüklerimizi yok sayan düzenlemelere, saldırılara  karşı emek ve demokrasi mücadelemizi yükseltesek karşımızda korku imparatorluğunun  mimarı AKP’yi buluyoruz. Dün sabah gerçekleştirilen operasyonun KESK olarak ülke genelinde başlattığımız örgütlenme kampanyasının birinci  gününe denk getirilmesi de  kesinlikle tesadüf değilidir.

Soruşturma gizliliği gerekçe gösterilerek kaç arkadaşımızın gözaltına alındığı konusunda tarafımızda bilgi verilmemektedir. Konfederasyonumuza ulaşan ve basından öğrendiğimiz bilgilere göre 100 ‘ün üzerinde insan gözaltına alınmıştır. Bunlardan kaçının bağlı sendikalarımızın yöneticisi veya üyesi olduğu konusunda henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da AKP’nin emek ve demokrasi düşmanlığında “ustalaştığı”, kendisine muhalefet eden herkesi bazen varlık nedenlerini oluşturan en doğal eylem ve etkinliklerini suç sayılarak bazen de suç yaratarak itibarsızlaştırılmak istediğidir.

basınaçıklaması_4A

Diğer taraftan son dönemde örneklerini sıkça görmeye başladığımız bu tür operasyonlar, baskınlar demokratikleşme söylemlerinin de hazırlandığı söylenen “yargı paketlerinin” de kof bir iddiadan ibaret olduğunu göstermektedir. Bugün 12 Eylül’le, 28 Şubat ile hesaplaşma iddiasında olanlar, emek mücadelesi karşısında darbe dönemi yönetimlerini bile gölgede bırakacak baskıcı politikaların altına imza atmaktadır.

Bizleri baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamaların karşısında geçmişte olduğu gibi, bugün de sesiz kalmayacağımız bilinmelidir. KESK olarak tüm demokratik muhalefete, üye ve yöneticilerimize yönelik yıldırma ve sindirme uygulamalarına son verilmesini, gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Bizler biliyoruz ki; sömürü ve yağmaya karşı emeğin hakkını, savaşa karşı barışı, emperyalizme karşı bağımsızlığı, ırkçılığa ve şovenizme karşı hakların kardeşliğini kararlılıkla savunduğumuz, baskı ve sömürü düzeni üzerine kurulu bu köhne düzene karşı her koşulda direneceğimizi ifade ettiğimiz için bu tabloyla karşı karşıyayız.

Bilinmelidir ki, KESK ve dostları emek ve demokrasi mücadelesini yükselterek her türlü hukuk dışı uygulamanın karşısında olmaya devam edecek, emek ve demokrasi güçleri için her geçen gün kararan bu tabloyu ortadan kaldırma mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Gözaltına alınan, tutuklanan üyelerimizin haklarını her zeminde koruyup savunmaya devam edeceğiz. AKP hükümetinin faşizan politikalarına karşı duracak, zulmün ve zorbalığın efendileri önünde asla boyun eğmeyeceğiz.

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!

YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN KESK”


Paylas

About The Author

Comments are closed.