Monday 24th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

MAHKEMEDEN CERATTEPE ÇED OLUMLU RAPORUNUN İPTAL TALEBİNE RET…

Artvin Cerattepe’de AKP tarafından  Cengiz Holding’e verilen ve Artvin’i yok edecek olan maden projesi hakkında açılan davada karar çıktı. Türkiye’nin en geniş katılımlı çevre ve doğa davası olan ve Cerattepe ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan davada Rize İdare Mahkemesi talebin reddi yönünde karar verdi.

Rize İdare Mahkemesi’nde 19 Eylül’de görülen davada Artvin halkının avukatları, 4 saatlik bir savunmanın ardından mahkeme heyetinin ve koşullarının tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini savunarak adil yargılama koşulları kalmadığını belirtmiş ve reddi hakim talep ederek duruşma salonunu terk etmişti.

Rize İdare Mahkemesi kendisine yapılan reddi hakim talebini iki gün içerisinde değerlendirerek reddetmiş ancak usülen göndermesi gereken Samsun İdare Mahkemesi’ne göndermemişti. Reddi hakim talebine dair süreci usülüne uygun bir şekilde işletmeyen Rize İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu” raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada karar vererek talebi reddetti.

Açıklanan 45 sayfalık kararda, bilirkişi raporundaki değerlendirmelere dikkat çekilerek, “Devlet ormanlarında gerekli iznin alınması ile madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu ve dava konusu madencilik projesi için gerekli izinlerin alındığı” vurgulanarak, “Projenin devlet ormanı olan alanda yapılmasında mevzuata aykırı bir durum olmadığı” belirtildi.

Verilen kararda, yapılan itirazlara ilişkin olarak şu değerlendirmeler yapıldı:

“Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre milli park alanı ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin bulunduğu alanlarda dahi gerekli izinler alınmak kaydıyla madencilik faaliyetlerinin yapılması mümkün iken, fava konusu madencilik projesinin milli park alanında yapılmadığı, milli park alanına 660 metre uzaklıkta olduğu, turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezinin ise kapsamında değil, yanında yer aldığı hususları dikkate alındığında ,dava konusu projenin yapıldığı alanın mevzuat açısından yasaklı alanlar içerisinde yer almadığı da sabittir.”

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avukatı Bedrettin Kalın ile Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan kararı değerlendirdi, hukuki sürecin nasıl devam edeceğini aktardı.

Usülden de esastan da kusurlu

Kalın, kararın kendilerine henüz tebliğ edilmediğini ancak tebliğ edilir edilmez usülden de esastan da temyize gideceklerini belirtti. Rize İdare Mahkemesi’nin reddi hakim talebini Samsun’a göndermeyerek usülen kusurlu olduğunu belirten Kalın, karara dair de esasa itiraz ederek temyize gideceklerini söyledi.

“Artık yasadışılığı mahkemeler yapıyor”

“Hukuki süreç henüz tamamlanmadı” diyen Karahan da kararı temyize götüreceklerini hatırlattı. Verdikleri mücadelenin yaşamsal bir mücadele olduğunun altını çizen Karahan, bugüne kadar yasadışı hiçbirşey yapmadıklarını belirtti, Rize İdare Mahkemesi’nin usülsüzlüğüne ilişkin “Maalesef bugün yasadışılığı mahkemeler yapıyor” dedi.

Haber kaynağı : Sendika.Org

mahkemekarari-1a

mahkemekarari-2a

mahkemekarari-3a


Paylas

About The Author

Comments are closed.