Monday 24th June 2024,
Arhavi – Arhavizyon

TBMM BAŞKANLIĞINA, ARHAVİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERİLDİ..

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yargı kararını uygulamayan Arhavi Belediye Başkanı hakkında İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Önerge şöyle:

 “Artvin ili Arhavi İlçesinde,  şehrin imarlı alanı içerisinde yapılması planlanan ve kamuoyunda “Çılgın HES” diye anılan Kavak HES projesi ile ilgili olarak daha önce verilen “ÇED Olumlu Kararı” Rize İdare Mahkemesi’nin 2013/161 esas sayılı davada verdiği 2014/522 sayılı karar ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararında verilen ÇED olumlu kararını yedi ayrı noktada hukuka uygun bulmamış ve can suyu hesaplarının hileli olarak yapıldığı belirlenmiştir.ÇED Olumlu kararının ön işlem niteliğinde olduğu ve bu karar olmadan alınamayacak olan idari işlemlerden biri de proje ile ilgili imar planlarının onaylanması işlemidir.

Bu bağlamda;

1- Arhavi’de vatandaşlar tarafından, Kavak HES projesi hakkında Arhavi Belediye Meclis tarafından 2013 yılının Eylül ayında onaylanan nazım ve uygulama imar planlarının, plan onanabilmesi için ön işlem niteliğinde olan projeye dair ÇED Olumlu Karar’ının  hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmesi üzerine,  Eylül 2014 ayı içerisinde Arhavi Belediye Başkanlığı’na  verilen dilekçeler ile iptali talep edilmiştir. .Fakat bu konudaki başvurular Arhavi Belediye Başkanı tarafından “Yerel mahkeme kararları bir üst mahkeme tarafından onaylanmadıkça sonuç doğurmazlar” şeklinde en temel hukuk kurallarına aykırı gerekçeler ile işleme konmamaktadır..Bu konuda Bakanlığınıza yapılmış şikayetler mevcut olup, “yerel mahkeme kararlarını üst mahkeme tarafından onaylanmadan tanımıyorum” diyen Arhavi Belediye Başkanı Çoşkun Hekimoğlu hakkında nasıl bir işlem  yapılması düşünülmektedir?

 

2-İmar planları gibi ÇED Olumlu Kararı olmadan tesis edilemeyeni işlemlerden olan orman izinleri konusunda açılan bir dava sonucunda Rize İdare Mahkemesi Kavak HES projesi için verilen kesin izin olurlarının yürütmesini 2014/468 esas sayılı karar ile durdurmuş bulunmaktadır. Bu kararda “anılan proje kapsamında orman izin başvuru dosyasına sunulan 15/11/2012 tarih ve 2750 sayılı ÇED belgesinin Mahkememiz’in 18/09/2014 tarih ve E:2013/161, K:2014/522 sayılı kararı (Ek-7)  ile iptal edilmesi üzerine hukuken geçerli bir ÇED belgesi ile müracaatta bulunulmadığı anlaşıldığından , davalı idarece kesin izin oluru verilmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.”ifadeleri kullanıldıktan sonra, “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; Devletin hüküm ve tasarufunda bulunan ormanlık alanda alanda hukuka aykırı olarak faaliyete geçilebileceğinden”gerekçesi ile  Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen kesin olur işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Benzer bir durumda olan Kavak HES projesine dair imar planlarının iptal edilmesi gereği hukuken açık olduğu halde ve Belediye İmar Meclis Komisyonu’da hukuka uygun bir şekilde planların  iptal edilmesi gerektiği yönünde 13.11.2014 tarihinde rapor verdiği halde, Aralık ayı başında yapılan meclis toplantısında, imar komisyonu kararı yoktur diyerek imar planlarının iptal taleplerini gündeme alınmaması karşısında İçişleri Bakanlığı olarak duruma müdahale edecek misiniz?

 

3- Mahkeme kararını uygulamayan Arhavi Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?”

bayraktutan-onerge-1-a


Paylas

About The Author

Comments are closed.